Akreditované pracoviště FN Motol 

 

Adresa V Úvalu 84, Praha 5, 15006
Vedoucí odd.  
Kontakt - email  
Kontakt - tel. 224431111
Platnost do 30.9.2020

© Česká ortodontická společnost 2018