Časopis Ortodoncie

Cílem časopisu ORTODONCIE je informovat členy České ortodontické společnosti a ostatní ortodontickou a stomatologickou veřejnost o dění v odborné společnosti, o vývoji v ortodoncii a příbuzných oborech, poskytovat materiály pro postgraduální a celoživotní vzdělávání specialistů v oboru ortodoncie a informovat o odborných a školicích akcích. Časopis je vydáván v českém jazyce, odborné práce dvojjazyčně v českém/slovenském a anglickém jazyce. Časopisu byla přiřazena ISSN 1210-4272 (pro tištěnou verzi) a ISSN 2570-8872 (pro online verzi) 


 

Příspěvky v časopise se řadí do těchto rubrik:

- Zprávy z výboru České ortodontické společnosti
- Zajímavosti v ortodoncii
- Odborné práce
- Ze zahraničních časopisů
- Recenze
- Informace
- Společenská rubrika

 

Jednotlivá čísla časopisuJednotlivé články časopisuInformace pro autory příspěvků do časopisuPředplatné časopisuInformace o recenzním řízení

© Česká ortodontická společnost 2018