Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

PŘIHLÁŠENÍ

1 2 3 4 > >>(188)
PříjmeníJménoTéma atestaceRok atestace
Abed Amer Rychlá maxilární expanze, lepený a kroužkový aparát 2000
Adamková Pavlína 2010
Adamková Alžběta Anomálie počtu, tvaru a postavení zubů ve frontálním úseku bez ohledu na mezičelistní vztahy 1984
Albertová Jaroslava Některé aspekty antropologických charakteristik chrupu ve vztahu ke stěsnání dolního frontálního úseku chrupu 2002
Alexandrová Gabriela Skrížený zhryz 1983
Ambrožová Radana Skeletální kotvení v distální palatinální části alveolárního výběžku horní čelisti 2018
Antošová Hana Analýza ortodontických modelů 1975
Aschenbrennerová Sára Srovnání retenční desky a fóliového retaineru 2013
Bartl Jakub Prořezávání horního stáleho špičáku u pacientů s rozštěpovou vadou 2011
Baslová Jarmila Kefalostat a jeho použití na rtg pracovišti v nemocnici 1980
Bednář Václav 1971
Bendová Zdeňka Spolupráce čelistního ortopeda s logopedem na ortodontickém oddělení v Příbrami 1992
Bernát Ladislav Etiologie retence horních špičáků 2009
Binar Josef Vliv ortodontických adhezivních materiálů na růst bakterií in vitro 2007
Blažková Věra Léčba zkříženého skusu 1993
Čechová Markéta Vliv ústního dýchání na orofaciální soustavu u dětí 2016
Česánková Jana Protruzní vady a jejich léčení na ortodonickém oddělení NsP II Strakonice 1988
Čížková Hana Sebevědomí pacientů u operačních pacientů 2016
Čížková Kristina Spolupráce ortodontisty s dentoalveolárním chirurgem 2012
Dařílková Alexandra Vzťah Frankfurtskej horizontály k pravej horizontále 2021
Dohnalová Marie Vnímání atraktivity obličeje 2014
Dohnalová Jaroslava Využití lingválních oblouků v každodenní ortodontické praxi 1997
Dohnalová Eliška Obrácené skusy 1988
Dolejší Jana Novější poznatky v etiologii, diagnostice a léčbě retence špičáku 1988
Dospíšilová Inessa Léčba retinovaných špičáků a faktory jí ovlivňující 2003
Dostálová Marie Ortodotická léčba dospělých pacientů 1999
Douchová Ivana Epidemiologie ortodontických anomálií, potřeba ortodontické léčby a zájem o ní 1985
Dubovská Ivana Retence horních špičáků 2010
Dvořáková Blanka Rodinný výskyt predispoičních znaků orofaciálních rozštěpů 2012
Dvořáková Věra Prognatie s distooklusí, převislý skus 1973
Eliášová Petra Tvorba kosti ortodontickým posunem zubu v distálním úseku chrupu a její stabilita 2012
Fendrychová Jana Hodnocení estetiky obličejového p… u dospělého pacienta s anomálií II. Třídy 1.oddělení podle Anglea a jeho změna po chirurgické a ortodontické léčbě 2011
Fidler Pavel Změna profilu měkkých tkání obličeje v souvislosti s ortodontickou léčbou fixními aparáty 2006
Filipi Vladimír Cone Beam CT - analýza vhodných míst k zavádění dočasných kotevních zařízení 2010
Filipová Diana Změna tloušťky vestibulární kortikální kosti po protruzi dolních řezáků 2015
Filipský František Laterálně zkřížené skusy u dětí s dočasnou a raně smíšenou denticí 1994
Foltýnková Tereza Fixní retainery 2012
Formánková Alena Elastické moduly v ortodoncii 2013
Fritschová Eva Ricketsova technika 1989
Froňková Ivana Diferencialní diagnostika obrácených skusů 1991
Gebauerová Martina Speeova křivka 2006
Gregorová Alena Vzájemný vztah mezi stomatologickými obory ortodoncie a pedostomatologie 1993
Hajník Ondřej Kotevní minišrouby v ortodoncii 2007
Haken Zdeněk Prostorové poměry v dolní čelisti, distální stěsnání 2009
Halačková Ivana CT vyšetření u plánované léčby pacientů s rozštěpem 2007
Hálková Milada Spolupráce ortodontisty a dětského stomatologa při léčbě vybraných skupin dětských pacientů 1988
Hanuliaková Zuzana Labiální vyklánění dolních řezáků při neextrakční terapii fixním aparátem 2013
Hanzelka Tomáš Surgery first 2014
Havel Petr Spikes 1994
Havlíčková Kamila Vývoj prostoru pro dolní třetí moláry 2014
1 2 3 4 > >>(188)
O LÉČBĚ

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies