Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

PŘIHLÁŠENÍ

Granty ČOS jsou vypisovány k pro členy ČOS na podporu publikací v prestižních zahraničních časopisech s impakt faktorem vyšším než 1.

Výbor ČOS udělí grant za níže uvedených podmínek:

 • žadatel je ortodontista, člen České ortodontické společnosti
 • nebo je žadatel zubní lékař zařazený do specializačního vzdělávání v oboru ortodoncie na akreditovaném pracovišti (doloží potvrzením vedoucího ortodontického oddělení svého pracoviště) a člen České ortodontické společnosti.
 • článek bude přijat k publikaci v jednom ze zahraničních časopisů s impakt faktorem vyšším než 1,0 a uznaným ČOS.  K těmto v ortodoncii patří (uvedená výše IF v r. 2022):
  • European Jounal of Orthodontics (IF 2,87)
  • American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics (IF 1,55)
  • Progress in Orthodontics (IF 5,43)
  • Angle Orthodontist (IF 2,34)
  • Korean Journal of Orthodontics (IF 1,28)
  • Orthodontics and Craniofacial Research (IF 2,81)
  • Cleft Palate - Craniofacial Journal (IF 1,35)
  • Journal of Orofacial Orthopaedics (IF 2,27)
  • Seminars in Orthodontics (IF 1,0)
  • Dental Press Journal of Orthodontics (IF 1,13)
  • Journal of Orthodontics (IF 1,25)
  • Journal og Orthodontic Science (IF 1,63)
 • žadatel grantu je prvním nebo korespondujícím autorem.
 • jedná se o originální článek - vědecký výzkum či kazuistiku (case report). Grant se nevztahuje např. na kategorie „letter to editor“.
 • žadatel jako součást článku uvede dedikaci grantu České ortodontické společnosti, např. ve znění „Článek byl podpořen grantem České ortodontické společnosti“. (je vhodné zažádat o grant před podáním článku, aby mohl být grant přislíben a dedikace mohla být v článku uvedena)
 • žadatel zašle kopii článku spolu s potvrzením o přijetí v elektronické formě vědeckému sekretáři ČOS na  adresu vs@orthodont-cz.cz. .

 

Grantová komise žádost posoudí a doporučí výboru ČOS vyplacení grantu. Žadatel obdrží grant ve výši 30000 Kč v případě prvního autorství nebo 25000 Kč v případě korespondujícího autora. Na jeden článek je vyplacen vždy pouze jeden příspěvek. Grant bude vyplacen po potvrzení o přijetí článku k publikaci redakční radou časopisu.

 

Adresa pro zasílání žádostí o grant:

MUDr. Hana Böhmová
vědecký sekretář České ortodontické společnosti
Česká ortodontická společnost
Slavojova 270/22,128 00 Praha 2
e‐mail: vs@orthodont-cz.cz

O LÉČBĚ

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies