Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

PŘIHLÁŠENÍ

Grant České ortodontické společnosti - příspěvek na zahraniční stáž

Výše poskytnutého grantu bude stanovena na základě směrnice pro udílení grantové podpory ČOS.  Směrnice pro výpočet je uvedena na stránkách ČOS.  Grant se poskytuje maximálně do výše reálných nákladů na cestu a pobyt.

 

Výbor ČOS udělí grant pro podporu stáže za následujících podmínek:

  • žadatel je ortodontista, člen České ortodontické společnosti a je zaměstnán minimálním úvazkem 0,5 na akreditovaném pracovišti, kde jsou minimálně 3 místa pro specializační vzděláváni v ortodoncii, doloží tuto skutečnost čestným prohlášením.
  • nebo je žadatel zubní lékař zařazen do specializačního vzdělávání v oboru ortodoncie na akreditovaném pracovišti (doloží potvrzením vedoucího ortodontického oddělení svého pracoviště);
  • mladí autoři do 5 let od atestace uvedou rok specializační zkoušky z ortodoncie
  • žadatel uvede v žádosti specifikaci studijního pobytu (délku pobytu, název přijímací instituce);
  • žadatel uvede v žádosti plánované aktivity studijního pobytu (rámcový studijní plán);
  • žadatel uvede v žádosti cíle a očekávaný přínos studijního pobytu pro osobu žadatele a jeho klinické pracoviště;
  • žadatel přiloží doporučení vedoucího ortodontického oddělení svého pracoviště i vedoucího ortodontického oddělení přijímací instituce.
  • žadatel doloží výši reálných nákladů na cestu a pobyt
  • žadatel zašle žádost nejpozději 30 dnů po skončení vzdělávací akce vědeckému sekretáři via e-mail vs@orthodont-cz.cz. Součástí žádosti jsou kontaktní údaje žadatele a požadované doklady.
  • po návratu je účastník do jednoho měsíce po ukončení stáže povinen poskytnout výboru ČOS cestovní zprávu a publikovat nabyté poznatky a zkušenosti ze zahraniční stáže v časopise Ortodoncie.

 

Termín pro podání žádosti o grant je do 1 měsíce po návratu ze stáže.  Grantová komise ČOS poté grant projedná. Rozhodnutí o přidělení grantu oznámí grantová komise na konci kalendářního roku, dle aktuální finanční situace České ortodontické společnosti.

 

Adresa pro zasílání žádostí o grant

MUDr. Hana Böhmová
vědecký sekretář České ortodontické společnosti
Česká ortodontická společnost
Slavojova 270/22,128 00 Praha 2
e‐mail: vs@orthodont-cz.cz

O LÉČBĚ

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies