Vložení údajů o atestační zkoušce

Papírová verze formuláře je ke stažení zde (.doc). Vyplněný formulář odešlete pokud možno e-mailem na adresu sekretariat@orthodont-cz.cz. 

!!! Dále uvedené je v testovacím provozu - prozatím je nutné zasílat také papírový formulář !!!

Zde může lékař, přihlášený k atestační zkoušce, on-line vyplnit údaje o této zkoušce. Vyplnění dotazníku je z důvodu potřeb České ortodontické společnosti evidovat proběhlé atestační zkuošky a tím i lékaře, kteří již atestační zkoušku absolvovali. Vyplnění on-line dotazníku nám velmi pomůže při získávání těchto informací.

Je zde také možnost nahrát svou atestační práci pro potřeby České ortodontické společnosti. Takto nahraná práce je využívána pouze k účelům stanovenými ČOS (především pak k hodnocení atestačních prací, poskytnutí atestačních prací členům atestační komise apod.). Přístup k těmto souborům mají pouze pověřené osoby, astetační práce nebude využívána ke komerčním účelům ani předávána mimo server České ortodontické společnosti. Nahrání atestační práce je zcela dobrovolné, ale opět nám velmi usnadní činnost s tím související.

© Česká ortodontická společnost 2018