Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

PŘIHLÁŠENÍ

Aktuální informace pro členy ČOS


 • 6. 11. 2023 - Úhradová vyhláška 2024

Byla zveřejněna úhradová vyhláška pro rok 2024 (celé znění zde). Část, týkající se stomatologie, je dostupná zde (.pdf).


 • 20.10.2023 - Leták - průvodce pro PZL k odesílání pacientů na ortodoncii

ČOS vypracovala leták, který je určen praktickým zubním lékařům a má sloužit jako pomůcka při rozhodování, kdy odeslat pacienta k vyšetření specialistou bv ortodoncii. Leták je možno volně šířit mezi PZL, ideálně formou sněmů Oblastních stomatologických komor.

Leták je ke stažení zde (.pdf)


 • 3.9.2023 - Návrh na změny stanov ČOS - k projednání na plenární schůzi

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  Dovoluji se Vás tímto informovat, že v průběhu konání letošního XXIII. kongresu České ortodontické společnosti v Praze se bude konat tradičně plenární schůze ČOS, a to dne 5. 10. 2022 v 18.00, bezprostředně po welcome drinku. Schůze se uskuteční v prostorách hlavního kongresového sálu, v kterém bude přednáškový program končit v 17.30 hod.

  Kromě tradičních bodů programu, jako je zhodnocení minulého kongresu ČOS v Ostravě, hospodaření společnosti a řešení aktuální situace ve vztazích ČOS a ČSK, bude jedním z bodů programu projednání a schválení změn stanov ČOS, jejichž upravené znění je přiloženo v příloze.

  Aktuální změny jsou označeny červeně a prosíme Vás o jejich řádné prostudování ještě před hlasováním na plenární schůzi.

  Za nejpodstatnější považujeme zřízení funkce hospodáře společnosti, úprava pravomocí a povinností vědeckého sekretáře ČOS, rozšíření výboru o 4 členy s poradním hlasem, nikoliv však hlasovacím právem a možnost hlasování per rollam, a to jak při volbě výboru společnosti, tak při hlasování o mimořádných důležitých rozhodnutích ČOS.

  Všechny navržené změny vznikly jako reakce na aktuální situace v posledních letech, které jsme museli řešit a vedly by ke výrazně zvýšené efektivnosti práce výboru ČOS.

Budeme velice rádi, když se plenární schůze zúčastníte a navržené změny podpoříte.

Přejeme Vám krásný zbytek léta a těšíme se na Vás v Praze.

Za výbor ČOS - MUDr. Ivo Marek, Ph.D.

---

Návrh na změny stanov ČOS je k dispozici zde (.pdf).


 • 18.5.2023, aktualizace 9.6.2023 - Otevřený dopis prezidentovi ČSK MUDr. Romanu Šmuclerovi, CSc.

Na základě mediálních vystoupení prezidenta ČSK - dr. Šmuclera, ve kterých uvádí mnohé nepravdivé a zavádějící informace, týkající se poskytování ortodontické péče v ČR, výbor ČOS rozhodl o krocích, vedoucích k nápravě situace. První z nich je sestavení otevřeného dopisu výše jmenovanému se žádostí o vysvětlení situace. Níže přikládáme také navazující komunikaci, která se této záležitosti týká. Je připojen také zvukový záznam z předmětné tiskové konference.

Odpovědi doc. MUDr. R. Šmuclera, CSc. jsou na jeho žádost uvedeny v celém rozsahu bez jakýchkoliv úprav nebo zásahů.

Text otevřeného dopisu je ke stažení zde (.pdf)

Zvukový záznam z tiskové konference ČSK ze dne 17.5.2023 je dostupný zde (.mp3). Vyjádření dr. R. Šmuclera, týkající se ortodoncie, jsou k nalezení cca od 55. minuty záznamu.


 • 30.4.2023 - Supplement časopisu "Poskytování ortodontické péče v České republice k 31. 12. 2021"

Byla zpracována studie, jejímž cílem bylo zjištění aktuálního počtu a věkového rozložení specialistů v ortodoncii v České republice a aktuálního množství ortodontických pracoviššť v jednotlivých regionech České republiky včetně jejich územní distribuce. Dalším cílem byla analýza objemu péče a množství ortodontických výrobk̛ vykázaných zdravotním pojiššťovnám od roku 2010 po současnost v jednotlivých regionech České republiky. Ke stažení zde (.pdf).


 • 20.2.2023 - Publikace "Stomatologické výkony v roce 2023"

K dispozici je publikace ČSK, popisující vykazování stomatologických výkonůl v roce 2023 - ke stažení zde (.pdf)


 • 10.2.2022 - Daňové novinky pro rok 2022

Informace o nejdůležitějších změnách v daňových předpisech v roce 2022 k dispozici zde (.pdf)


 • 16.1.2022 - Otevřený dopis výboru České ortodontické společnosti adresovaný ČSK

Stanovisko výboru České ortodontické společnosti a výzva k otevřené diskusi k problematice specializace ortodoncie je k dispozici zde (.pdf)


 • 12.11.2021 - Podrobnější informace k novému číselníku ze strany Komory zubních techniků

 • 5.11.2021 - Úhradová vyhláška pro rok 2022
 • Znění úhradové vyhlášky je k dispiozici zde (.pdf)
 • Komentář Mgr. Slavíka k dispozici zde (.pdf)

 • 30.10.2021 - Výsledky voleb do orgánů ČOS ze dne 16.10.2021

16.10.2021 proběhly volby do orgánů ČOS. Hlasovalo 108 členů ČOS s volebním právem, volby proběhly dvoukolovým tajným systémem. 

Výsledky voleb do výboru ČOS:

 • dr. Ivo Marek - 104 hlasů
 • dr. Eva Šrámková - 103 hlasů
 • dr. Jiří Tvardek - 98 hlasů
 • dr. Vladimír Filipi - 93 hlasů
 • dr. Petra Poláčková - 87 hlasů
 • dr. Hana Böhmová - 66 hlasů
 • dr. Soňa Nováčková - 50 hlasů
 • --------------------------------------------
 • 1. náhradník - dr. Martin Sládek - 42 hlasů

 

Výsledky voleb do RK ČOS:

 • dr. Alena Mottlová - 98 hlasů
 • dr. Eva Sedlatá - Jurásková - 95 hlasů
 • dr. Ilja Christo-Ivanov - 56 hlasů
 • --------------------------------------------
 • 1. náhradník - dr. Petra Hofmanová - 18 hlasů

 


 • 15.8.2021 - Členská schůze České ortodontické společnosti a volby do výboru a revizní komise ČOS na období 2021 – 2025

Bude se konat v sobotu 16. 10. 2021 od 16. 30 v přednáškovém sále hotelu Vienna House Andel´s Prague.

Pozvánka na schůzi včetně programu zde (.pdf).


 • 4.5.2021 - VOLBY DO VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI NA OBDOBÍ 2021-2025

Vážené kolegyně a kolegové, rezervujte si, prosím, předběžně termín sobotu 9. 10. 2021 (odpoledne) na plenární schůzi České ortodontické společnosti spojenou s volbami na další funkční období!

Celé znění příspěvku zde (.pdf)


 • 10.1.2021 - Daňové novinky pro rok 2021
 
 • Daňové novinky pro rok 2021 jsou ke stažení zde (.pdf). Rozbor zpracovala 1. Plzeňská daňová a účetní spol. s r.o. pro Českou ortodontickou společnost.

 • 27.11.2020 - Infromace pro plenární schůzi 2020 a zpráva RK ČOS
   
 • Zpráva o činnosti České ortodontické společnosti za funkční období 2019/2020 zde (.pdf)
 • Zpráva revizní komise ČOS za rok 2020 je ke stažení zde (.pdf)

 • 18.11.2020 - Nové webové stránky časopisu ORTODONCIE

Webové stránky časopisu Ortodoncie byly přesunuty na samostatný nový web. Byly zaregistrovány domény:

Na tyto stránky jsou přesměrovány odkazy na časopis z webu společnosti. Obsah je již celkem košatý a v původní podobě, kdy byl časopisový web vnořený na webu orthodont-cz.cz jsme se nemohli vyhnout tříúrovňovému menu, nepřehlednému a působícímu lehce zmateně. V responzivním zobrazení už bylo toto množství a sgruktura informací téměř nezobrazitelné.

Druhým důvodem byla také určitá serióznost webových stránek, především kvůli plán u ČOS podat opět přihlášku do mezinárodních časopisových databází.

Upraveny byly také odkazy a napojení na databáze čísel, článků, vyhledávání apod. Vzhled webových stránek je podobný, jako u webu společnosti. Byla také zcela rozšířena a doplněna anglická verze webu časopisu Ortodoncie.

Vzhledem k množství dat a napojení na databázi a potažmo informační systém ČOS je možné, že dočasně nebudou některé odkazy fungovat nebo budou některé stránky nedostupné. Snahou je, aby těchto komolikací bylo co nejméně. 

Pokud byste měli jakékoliv připomínky či návhry k webovým stránkám, tak je sepište a pošlete na e-mail spravce@orthodont-cz.cz

Děkuji za pochopení,

J. Tvardek


 • 17.11.2020 - DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ: Grant ČOS na publikace

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vedoucí školících pracovišť,

Protože v letošním roce naše grantové pobídky, v podobě podpody zahraničních stáží a aktivní účasti na kongresech, nemohly být kvůli pandemické situaci využity, rozhodli jsme se rozšířit grantovou podporu na publikaci v prestižních zahraničních časopisech s impakt faktorem. Smyslem grantu tak je podpořit a povzbudit autory k prezentaci výsledků ve zvýšené míře v časopisech, které sleduje odborná veřejnost celosvětově.

Prosím, informujte o této grantové podpoře vaše studenty a lékaře! 

Úplné znění výzvy a podmínky grantového projektu jsou uvedeny na stránkách České ortodontické společnosti – viz odkaz zde: https://www.orthodont-cz.cz/granty-cos/grant-pro-autory-clanku/

S díky a srdečným pozdravem, 

Josef Kučera, Vědecký sekretář ČOS


 • 5.10.2020 - Zrušení plenární schůze ČOS

Vážené kolegyně  kolegové,

obracím se na Vás, bohužel, s nepříznivou zprávou. V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací zastavilo vedení Univerzity Pardubice konání veškerých externích akcí na půdě univerzity a tedy i zrušilo pronájem auly za účelem konání plenární schůze ČOS 24. 10. 2020. Jelikož je i celkově další vývoj situace obtížně předvídatelný, konzultovali jsme různé možnosti s právníkem ČOS a následně se výbor ČOS dohodl takto:

 • Plenární schůze ČOS dne 24. 10. 2020 bude zrušena. Výroční zprávu o činnosti a hospodaření včetně zprávy Revizní komise bude zveřejněna na Webu ČOS v chráněné sekci a v časopise Ortodoncie č. 4/2020.
 • Volby do výboru a revizní komise ČOS budou odloženy zatím na neurčito, maximálně však o 1 rok, tedy nejpozději na plenární schůzi 22. kongresu ČOS v Ostravě.
 • Teachers´ Forum (příp. i schůze Specializační oborové rady, bude-li svolána), bude přesunuta na úterý 8. 12. 2020 v 16.30, tedy po skočení 1. dne atestačních zkoušek ortodontickém odd FN Královské Vinohrady. K jednání bychom pravděpodobně mohli využít stejnou učebnu, ve které atestace probíhají. Naléhavě proto prosím všechny, kdo se Teachers´ Fora účastní nebo chtějí účastnit, alespoň jeden zástupce za výukové pracoviště!, aby s tímto odpoledním termínem již počítali. Podrobnější informace a program Teachers ´ Fora budou ještě rozesílány později.
 • Výsledky Ceny České ortodontické společnosti za nejlepší atestační práce za rok 2019-2020 budou rovněž vyhlášeny v časopise Ortodoncie a na webu ČOS, finanční odměny budou doručeny oceněným lékařům na účet.
 • Kurz ing. Šusty Problematika cenových kalkulací a EET v ortodontické praxi bude realizován po dohodě s ing. Šustou on-line formou a je přesunut na čtvrtek 22. 10. 2020 od 17.00 - 20.00. Záznam bude pravděpodobně ještě 14 dní k dispozici na webu ČOS. Podrobnější informace k účasti na kurzu jsou zde (je nutno být přihlášen).

Vážené kolegyně a kolegové, děkuji Vám za pochopení a zejména velmi děkuji všem z Vás, kteří se již předběžně mailem přihlásili k účasti na chystané plenární schůzi. Bylo Vás opravdu mnoho, vše vypadalo slibně, ale někdy prostě ani to nestačí. Sledujte, prosím, nadále webové stránky České ortodontické společnosti  https://www.orthodont-cz.cz/  i svou mailovou poštu.

Děkuji Všem za spolupráci a přeji klidné dny,

Eva Šrámková


 • 13.9.2020 - plenární schůze České ortodontické společnosti spojené s volbami do výboru a revizní komise 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


v letošním roce jsme byli, bohužel, nuceni zrušit konání 21. kongresu České ortodontické společnosti, jehož součástí měla být i tradiční plenární schůze členů ČOS, v tomto případě navíc volební.
Jelikož jsou volby do výboru i do revizní komise České ortodontické společnosti pro chod odborné společnosti nezbytné a i uspořádání plenární schůze minimálně jednou za rok je naší zákonnou povinností, rozhodl výbor ČOS o uspořádání plenární schůze České ortodontické společnosti spojené s volbami do výboru a revizní komise v sobotu 24. 10. 2020 v Pardubicích.

Město Pardubice leží v pomyslném středu České republiky, je dobře dostupné vlakem i autem. Zvolili jsme prostory hlavní auly Univerzity Pardubice, která má samozřejmě výborné technické vybavení, zázemí pro občerstvení a i z hygienicko - epidemiologického hlediska je dostatečně prostorná a komfortní.

Abychom skutečně účelně vyvážili čas, který věnujete cestě do Pardubic, výbor ČOS rozhodl o doplnění plenární schůze o 3 hodinové školení ing. Šusty, které bude plně hrazeno ČOS. Přednáška bude zaměřena na legislativní novinky roku 2021, zejména povinnost zavedení EET a kalkulace cen ortodontických výkonů, které, v případě schválení novely zákona o zdravotním pojištění bude pro nás rovněž velmi aktuální. 

Dobře si uvědomujeme komplikovanost nynější epidemiologické situace, nikdo z nás neví, jak se budou okolnosti vyvíjet, přesto je důležité abychom i nadále pokračovali v započaté práci, jak jen je to možné. Naléhavě Vás proto prosím, abyste se této důležité volební schůze zúčastnili, bez dostatečné účasti členů by volby nebyly platné a celé úsilí by přišlo vniveč. Kromě toho byl letošní rok dosti bouřlivý a i v roce příštím nás čekají závažné změny. Potřebujeme proto společnou diskusi a zpětnou vazbu.

Vážené kolegyně a kolegové, ráda bych Vás tímto požádala, abyste přemýšleli o vhodných kandidátech do nového výboru a revizní komise a ideálně i zasílali jména kandidátů na adresu sekretariat@orthodont-cz.cz. Kandidáty do 1. kola budeme samozřejmě doplňovat i na místě, ale výrazně by se nám tento proces urychlil. Taktéž bych Vás chtěla poprosit, zda byste mohli na stejnou adresu potvrdit předběžně i svou účast (mimo jiné i pro zajištění cateringu :-).

Pozvánku na Plenární schůzi s podrobnými informacemi najdete v příloze.

Děkuji Vám a těším se na setkání v Pardubicích,

Eva Šrámková


 • 13.9.2020 - Legislativní změny v roce 2021

Výbor ČOS si dovoluje upozornit členy na pravděpodobné změny legislativy v roce 2021.  I přes zpomalení legislativního procesu z důvodu pandemie COVID-19 je stále pravděpodobné, že nová zákonná norma upravující zdravotní pojištění bude přijata.  Od 1.1.2021 tak dojde k celé řadě změn,  které bude reflektovat i nová úhradová vyhláška. Nejzásadnější změnou je nutnost kalkulovat ceny za péči pro dospělé pacienty. Změnou zákona  budou dospělí  z úhrad veřejného pojištění vyřazeni,  a případnou ortodontickou terapií si budou plně hradit. Úhradová vyhláška počítá s překlenovací dobou umožňující rozléčeným pacientům dokončit terapií za původních podmínek. 
Doporučujeme tedy v předstihu kontrolu a případnou aktualizaci cenových kalkulací, tak aby od nového roku bylo možné správně účtovat ošetření novým pacientům. 
Výbor ČOS vývoj situace i nadále sleduje a o  případných změnách  Vás bude informovat. Sledujte prosím sekci aktualit na nových webových stránkách společnosti www.orthodont-cz.cz. Chystaná plenární schůze 24.10 bude také příležitostí plánované změny probrat. Těšíme se  na Vaši účast !


Za výbor ČOS
MUDr. Vladimír Filipi, Ph.D.


 • 3.8.2020 - Zprovoznění nových webových stránek České ortodontické společnosti

Byly zprovozněny nové webové stránky České ortodontické společnosti. Důvodem byl již značně nevyhovující stav a provoz webových stránek předchozích (původem z roku 2011), které již nesplňovaly, mimo jiné, ani základní požadavky na zabezpečení, ochranu dat a udržitelnost garance zobrazení. Z toho důvodu byl výborem ČOS vznesen požadavek na aktualizaci webových stránek a zavedení nového informačního systému v rámci společnosti. Na základě schváleného grafického návrhu byly naprogramovány stránky nové. Byl také, především z bezpečnostních důvodů, oddělen provoz informačního systému a databází od webové prezentace. Obsah webových stránek byl následně převeden z původní verze, doplněn a upraven pro nové prostředí. Stránky jsou, jak je dnes již standardem, responzivní, tzn. vzhled se přizpůsobuje zařízení, na němž jsou zobrazeny. Následně byl web po technické stránce napojen na souběžně nově vznikající informační systém, který již běží zvlášť. 

I přes maximální snahu a několkerou kontrolu lze při tomto objemu dat a složitosti napojení na poměrně robustní informační systém očekávat, že se vyskytnou chyby nebo určitá omezení funkce. Proím tedy o shovívavost, odstranění případných nedostatků snad proběhne co nejrychleji. Pokud byste měli připomínky k novým webovým stránkám, pište na spravce@orthodont-cz.cz.

Děkuji za pochopení,

Jiří Tvardek


 • 3.8.2020 - Zprovoznění nového informačního systému ČOS

V souvislosti s novými webovými stránkami České ortodontické společnosti bylo také výborem ČOS rozhodnuto o vytvoření jednoho informačního systému, který by spravoval všechny databázové prostředky, které ČOS využívá. Tento systém byl navržen jako samostatný, poskytující data pro wbové stránky, postavený na moderním databázovém systému s vhodným zabezpečením. Motivací byl především naprosto nevyhovující stav vnitřní agendy společnosti, sestávající s mnoha decentralizovaných zdrojů a používajícím především zastaralé tabulky. Nový IS spravuje nejen databázi členů, pracovišť, atestačních prací, ale i vše, co se týká časopisu Ortodoncie. Do budoucna je plánováno rozšíření i pro fakturační a ekonomickou správu chodu společnosti. IS je navržen jako modulární, funkcionality lze libovolně přidávat a systém tak rozšiřovat, i s využitím již existujících dat. 

Po vytvoření byla do systému převedena data, která byla dostupná, především ze starého databázového systému. V následujcích týdnech bude provedena synchronizace všech datových zdrojů a dále předpokládáme používání pouz tohoto jednoho aktuálního systému pro většinu agendy ČOS.

Vzhledem k množství a struktuře informací je, podobně jako u nových webových stránek, možná lokální nekonzistentnost dat či nefunkčnost systému. Buďte prosím tolerantní a pokud budete mít čas a chuť, zašlete připomínky na spravce@orthodont-cz.cz.

Děkuji za pochopení,

Jirí Tvardek • 13.1.2020 - Daňové novinky pro rok 2020

Daňové novinky pro rok 2020 jsou ke stažení zde (.pdf). Rozbor zpracovala 1. Plzeňská daňová a účetní spol. s r.o. pro Českou ortodontickou společnost.


 • 14.11.2019 - Informační leták pro pacienty, k tématu poskytování "přímé" ortodoncie. 

Vzhledem k narůstajícímu tlaku komerčních firem, které se snaží poskytovat ortodontickou léčbu pacientům na základě otisků / skenů a následného prodeje fólií, vypracovala ČOS informační leták pro pacienty. Ke stažení zde (.pdf)


 • 23.9.2019 - Otevřený dopis premiérovi. Koalice soukromých lékařů a Sdružení soukromých gynekologů (30 000 lékařů) píše premiérovi – vyzývají, aby nepodlehl politickému tlaku zdravotnických odborů a tzv. krizového štábu, kteří se v těchto dnech snaží zvrátit výsledky dohodovacího řízení pro rok 2020. Znění dopisu ke stažení zde (.pdf)

 • 14.5.2019 - Odměna lékařů a sester významně převýšila průměrnou mzdu v ČR a vyrovnala se průměru EU. Podrobný článek zde (.doc).

 •  21.3.2019 - Zubohrad - nové bonifikační kódy - bližší informace zde (.pdf)

 • 11.3.2019 - V sekci pro členy ČOS byla zveřejněna nová rubrika "Časté dotazy". Naleznete zde odpovědi na nejčastější dotazy členů ČOS, které byly zaslány výboru společnosti. Odpovědi na tyto otázky zpracovali členové výboru společnosti. Pro zobrazení je nnutno být přihlášen!

Je možno zde také zaslat dotaz nový (na e-mailovou adresu spravde@orthodont-cz.cz), odpověď na něj bude vypracována a zveřejněna tamtéž.


 • 4.3.2019

!!! Mimořádná plenární schůze 6.4.2019 !!!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě rozhodnutí členů výboru České ortodontické společnosti, dovoluji si svolat Mimořádnou plenární schůzi České ortodontické společnosti v termínu 6. 4. 2019 (sobota) v 15.30 do přednáškového sálu hotelu Vienna House Andel´s Prague, Stroupežnického 21, Praha 5, metro Anděl, https://www.viennahouse.com/cz/andels-prague/poloha.html.

Schůze bude navazovat na kurz 2 obory - 1 cíl, který se koná v hotelu Vienna House Andel´s Prague ve dnech 5. - 6. 4. 2019, předpokládaná délka trvání 15.30 - 18.00.

Důvodem konání schůze je výrazná názorová roztříštěnost na stávající návrh koncepce úhrad v ortodoncii a další směřování České ortodontické společnosti. Cílem schůze je vyjasnění a obhajoba koncepce současného výboru ČOS a koncepce autorů Otevřeného dopisu, včetně široké diskuse všech řádných členů České ortodontické společnosti.

Diskusi, která k problematice návrhu úhrad již probíhá, můžete sledovat na webu ČOS https://www.orthodont-cz.cz/pro-cleny/zpravy-z-vyboru-cos/. Pokud dosud nemáte přístupové údaje do uzavřené části webu, požádejte si o ně, prosím, na spravce@orthodont-cz.cz

Vzhledem k naléhavosti situace Vás prosím o účast na této mimořádné plenární schůzi.

MUDr. Eva Šrámková
President of the Czech Orthodontic Society 


 • 15.2.2019 - Do sekce "Zprávy z výboru" byl přidán "Otevřený dopis výboru České ortodontické společnosti" a tamtéž byla zveřejněna odpověď výboru ČOS na tento dopis. Dále jsou zde zveřejňovány zprávy z e-mailové komunikace na toto téma. Pro zobrazení je nutné být přihlášen.

 • 25.8.2018 - Bylo zprovozněno přihlašování na webu ČOS

Z rozhodnutí výboru České ortodontické společnosti jsou od tohoto data některé části webových stránek zobrazovány pouze členům ČOS. Jedná se zejména o informace, týkající se provozu společnosti a služeb, které jsou určeny členům ČOS. 

Všem členům ČOS, kteří předali svou platnou e-mailovou adresu, byly zaslány přihlašovací údaje. Především pak "Přihlašovací jméno" a "Heslo". Pro přihlášení vyplňte tyto dva údaje do políčka pro přihlášení (vlevo dole pod položkami menu). Je nutno dodržovat formát, který Vám byl zaslán, včetně velkých / malých písmen (na rozdíl od běžné e-mailové adres). Věnujte tedy pozornost přesnému znění přihlašovacích údajů.

Po přihlášení doporučujeme změnit si heslo z důvodů bezpečnosti. Toto můžete provést po kliknutí na "Správa účtu", kde je možnost si heslo upravit. Přihlašovací jméno změnit nelze, je unikátní pro každého člena ČOS.

Pokud nemáte přístupové údaje nebo Vám nefungují, kontaktujte prosím správce webových stránek (spravce@orthodont-cz.cz). Budou Vám vygenerovány nové přístupové údaje. K tomu je zapotřebí uvést údaje, aby bylo možno člena jednoznačně identifikovat (nejléa jméno, e-mail a např. pracoviště). 

Pro změnu svých údajů (jméno, pracoviště, atd.) pak prosím využijte on-line formulář, který lze taktéž nalézt pod "Správou účtu". Po jeho vyplnění budou Vámi v něm uvedené změny zaslány sekretariátu ČOS a následně změněny i na webových stránkách.


 • 2.5.2018 - Byly zveřejněny aktuální informace ke GDPR

V sekci právních rozborů byly zveřejněny informace ke GDPR, včetně příšlušných formulářů a praktických postupů.


 • 15.12.2017 - provádění CT a RTG vyšetření

Ve stanoviscích ČOS byly zveřejněny informace a "pravidla" k provádění Ct a RTG vyšetření.


 • 15.11.2017 - Byla zprovozněna anglická verze databáze článků časopiszu Ortodoncie

Do databáze článků, zveřejněných v časopise Ortodoncie, byly přidány údaje v angličtině (autoři, jejich pracoviště, klíčová slova apod.)


 • 1.11.2016- prohlášení VZP k vykazování péče u rozštěpových pacientů

Závazné prohlášení VZP k problematice vykazování kódů 00984 a 00983 u rozštěpových pacientů je ke stažení zde (.pdf)
 • 15.7.2016 - Volby do orgánů ČOS

Na příštím kongresu v září 2016 v Praze vyprší funkční období členů orgánů České ortodontické společnosti a na plenární schůzi s volbami bude třeba zvolit nové členy. Prosím všechny řádné členy ČOS, aby se zamysleli nad fungováním ČOS, popřemýšleli o vhodných kandidátech pro další funkční období a případné návrhy mi posílali na e-mail: jiri.petr@petrortho.cz.

Více informací zde (.pdf) • 22.4.2015 - Ortognátní poradna Brno

V lednu byl zahájen provoz nové ortognátní poradny v Brně, Lidická 31.  Nová poradna je zaměřená na komplexní řešení problémů orofaciální chirurgie včetně komplexního plánování, přípravy a provedení ortognátních operací. Rozah péče je stanoven po dohodě s ošetřujícím ortodontistou. Hlavními odborníky poradny jsou dr. Liberda a dr. Kotas. V případě potřeby je zajištěna konsiliární participace odborníků souvisejících oborů. Poradna je otevřena pro tuzemské i zahraniční pacienty. Objednávat je možno na tel. čísle +420733291942. Webové stránky poradny jsou dostupné na: www.lidicka31.cz

 


 • 10.11.2014 - Úmrtí dr. Velíškové

V půli října letošního roku nás zastihla smutná zpráva, že nás navždy opustila paní prim. MUDr.Eva Velíšková, CSc, čestný člen České ortodontické společnosti a laureát čestné přednášky Bedřicha Neumanna. Celý text zde (.pdf)

 


 • 15.6.2014 - Možnost inzerce na stránkách ČOS

Byla zpřístupněna možnost inzerce na stránkách ČOS. Inzerce je provozována zdarma a měla by obsahově sloužit především k potřebám ortodontistů či firem, které se ortodoncií zabývají. Inzerci naleznete buď v levém menu v sekci "Pro členy" nebo přes tento odkaz.

 


 • 8.4.2014 - Informace od JUDr. Macha

- Prototyp smlouvy o péči o zdraví - nenasmlouvané výkony (ke stažení .pdf).

- Prototyp smlouvy o péči o zdraví - nehrazené výkony (ke stažení .pdf).

- Informace o novinkách, které se v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 90/2012 Sb. oobchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) promítají do fungování společností s ručením omezeným. Celý text ke stažení zde (.pdf).

- Sponzorování zdravotních praxí, nález ÚS k pojmu škoda na zdraví a znaleckým posudkům. Celý text ke stažení zde (.pdf).

 


 • 24.3.2014 - Zdravotní služby poskytované nezletilým pacientům - zásady dle novely OZ

Dokument s vyjádřením JUDr.Macha, který rozebírá novely občanského zákoníku i zákona o zdrav.službách a jejich důsledky pro zdravotnictví, je k dispozici zde (.pdf)

 


 • 4.3.2014 - Stanovisko výboru ČOS k omezení frekvence kódů 00984, 00983, 00986

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
na základě intervence několika ortodontistů z různých regionů ČR, kteří mě informovali ohledně přístupu zdravotních pojišťoven k omezení vykazování některých ortodontických kódů (především 00984, 00986, 00983), jsme otevřeli na toto téma jednání s prezidentem České stomatologické komory, Dr.P.Chrzem a zástupci zdravotních pojišťoven, především VZP a OZP, Regulace frekvence těchto kódu byla součástí vyhlášky 471/2009 a byla svého času doplněna interním výkladem definic a změn frekvencí. To, co se nyní řeší, je rozpor mezi výkladem vyhlášky nyní a dříve. Před 4 lety byla dohoda taková, že půjde o maximální počet vykázání kódů 00983, 00984 - 16x (tj. 16 čtvrtletí, jestliže pacient chodí pravidelně na kontroly, tak 4 roky) a 00986 8x (1x za 6 měsíců, tedy zase 4 roky). Nicméně nemělo jít o omezení na 4 roky jdoucí kalendářně za sebou, takže jestliže půl roku pacient na kontrolu s fixem nepřijde, pokračuje se v počítání frekvence kódu až po této době. Jenže ve vyhlášce se nyní objevilo jen omezení časové, na 4 roky, takže po uplynutí této doby léčby pojišťovny v některých oblastech začaly kódy vyškrtávat, i když nebyly ještě vykázány 16x. Jde o nešťastnou interpretaci vyhlášky.
Na základě jednání s představiteli VZP (MUDr.L. Macháčkovou) a OZP MUDr.F.Švambergem) došlo k dohodě ohledně návratu k původní výkladové verzi z roku 2009. Byl jsem ujištěn výše uvedenými vedoucími revizními lékaři, že na všech oblastech budou revizní lékaři takto informováni.

Za výbor ČOS MUDr. Ivo Marek Ph.D.
dokument ke stažení zde (.pdf)

 


 • 10.1.2014 - EOS Distinguished Teacher Lecture

Dne 12.4.2014 proběhne v Praze jednodenní kurz s názvem ‘Update in orthodontic radiography, radiation protection and radiological interpretation’ určený pro lékaře v přípravě k atestaci z oboru Ortodoncie. Bližší informace jsou ke stažení zde (.pdf).

 


 • 20.11.2013 - EFOSA European Orthodontic Guide

V rámci 44. Plenární schůze EFOSA ( European Federation of Orthodontic Specialists Associations - www.efosa.eu), která se konala 26.6.2013 v průběhu Kongresu Evropské ortodontické společnosti v Reykjavíku, byl účastníkům představen nový , aktualizovaný European Orthodontic Guide. Jde o velmi zajímavý dokument, monitorující jednotlivé systémy ortodontické péče v členských zemích EFOSA. První „průvodce“, který zpracovali zástupci zemí EFOSA v roce 2008, byl zaměřen téměř jen na systém úhrady ortodontické péče. V dalších letech byl obsah postupně rozšiřován a poslední verze European Orthodontic Guide 2013 obsahuje navíc i témata vzdělávání v ortodoncii, postavení ortodontické specializace ve zdravotnickém systému, profesní otázky, apod. Každý si tak může velmi přehledně srovnat systémy ortodontické péče jednotlivých evropských zemích a získat přehled o vývoji oboru v Evropě.
Doporučujeme k prostudování! Jde o velmi zajímavé údaje ! Dokument ke stažení zde (.pdf)

MUDr. Eva Šrámková

 


 • 20.11.2013 - WFO World Village Day

Informace o účasti ČOS na kongrese WFO 2015 v Londýně jsou k dispozici zde (.pdf)

 


 • 18.11.2013 - Změny v regulacích vykazování výkonů - platné od 1.1.2010

VYHLÁŠKA č. 471/2009 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010 ke stažení zde (.pdf).

Poznámky k definicím vyhlášky č. 471/2009 Sb. jsou k dispozici zde (.pdf).

 


 • 1.11.2013 - Příjem platebních karet

Byla zpřístupněna možnost platit členské příspěvky a předplatné časopisu Ortodoncie platebními kartami.

 


 • 30.9.2013 - Zprávy ČOS po plenární schůzi v Plzni

Členský příspěvek v roce 2014 pro ortodontisty v privátních praxích činí 2.500,- Kč / 100,- EUR. Výše ostatních příspěvků se nemění.

Další informace ke stažení:

 


 • 11.3.2013

Zpráva EFOSA z března 2013 je ke stažení zde (.pdf). MUDr. Eva Šrámková byla zvolena členkou Councilu EFOSA (viz druhá strana oznámení).

 


 • 3.3.2013

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás po dlouhém a statečném boji s těžkou nemocí opustila naše kolegyně MUDr. Hana Bouchalová. Čest její památce.

 


 • 3.2.2013

Na webových stránkách IPVZ je k dispozici žádost o vystavení duplikátu atestačního diplomu. Adresa stránky je: http://www.ipvz.cz/formulare-ke-stazeni.aspx

 

 

 • 10.12.2012

Vyjádření dr. Macha k přeregistracím je ke stažení zde (.pdf)

 


 • 25.9.2012

Dne 12.10.2012 proběhne v Amsterdamu certifikační kurz pro systém Invisalign. Bližší informace ke stažení zde (.pdf) 

 


 • 17.8.2012

Výsledky evropského projektu Sedentexct - guidelines pro používání CBCT vyšetření - ke stažení zde (.pdf)

 


 • 16.8.2012

Doporučení AAO (The American Association of Orthodontists) k používání CBCT vyšetření - ke stažení zde (.pdf)

 


 • 5.6.2012

Byl aktualizován seznam kandidátů pro volby do orgánů ČOS v roce 2012 - ke stažení zde (.pdf)

 


 • 19.3.2012

Vážení přátelé,

jak víte, v tomto roce končí čtyřleté funkční období členů orgánů České ortodontické společnosti a je třeba zvolit orgány nové. Plenární schůze s volbami proběhne v podvečer prvního dne kongresu ČOS 20.9.2012 v Luhačovicích. Proto doporučuji všem členům ČOS, zejména členům řádným, kteří si přejí promluvit do dění v našem oboru, aby se v hojném počtu této schůze zúčastnili. Volit a být voleni mohou být jen řádní členové, tedy specialisté v ortodoncii, pracující v oboru na území ČR. Vyzývám tímto členy ČOS, aby vznesli své návrhy kandidátů do těchto voleb a sdělili je šéfredaktorovi časopisu Ortodoncie doc.Špidlenovi. Prosím, aby tyto Vaše návrhy byly příslušnými kandidáty předem odsouhlaseny.

Stávající výbor a revizní komise zformulovali vlastní návrh kandidátky do příštích voleb, který bude doplněn návrhy z Vašich řad. Návrhy bude lze vznášet i na plenární schůzi. Všichni navržení kandidáti před volbou potvrdí svou kandidaturu ústním souhlasem, v případě své nepřítomnosti souhlasem písemným.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zvu Vás tímto srdečně k účasti na 13.kongresu České ortodontické společnosti v Luhačovicích a na plenární schůzi ČOS s volbami!

Celá zpráva ke stažení zde (.pdf).

MUDr.Jiří Petr, předseda ČOS

 


 • 26.2.2012

Metodický pokyn o přeregistrování ZZ, který vyjde ve věstníku MZČR, je ke stažení zde (.pdf). Dle vyjádření JUDr. Macha je to pro soukromé lékaře celkem příznivé - úřad by údajně neměl vyžadovat nic jiného než vyplněný formulář žádosti o vydání nového oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

 


 • 26.2.2012

Souhlas pacienta se standardem či nadstandardem a vysvětlující dopis JUDr. Macha jsou ke stažení zde:

 


 • 20.2.2012

Dnes nás po těžké nemoci opustila kolegyně a vynikající ortodontistka, vážená paní MUDr. Libuše Máchová. Vzpomínají nejen kolegové z Pahy 6.

 


 • 9.2.2012

Vložena čísla časopisu Ortodoncie 2001-2011 v pdf formátu, stejně tak jednotlivé odborné práce zvěřejněné v časopise Ortodoncie 2001-2011.

 


 • 21.1.2012

Doplněn seznam členů ČOS a archív atestačních prací.

 


 • 10.1.2012

Zprovoznění zkušební verze nových www stránek společnosti

O LÉČBĚ

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies