Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

PŘIHLÁŠENÍ

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>(364)
PříjmeníJménoTéma atestaceRok atestace
Fidler Pavel Změna profilu měkkých tkání obličeje v souvislosti s ortodontickou léčbou fixními aparáty 2006
Filipi Vladimír Cone Beam CT - analýza vhodných míst k zavádění dočasných kotevních zařízení 2010
Filipi František Srovnání některých fyzikálně-mechanických vlastností dentálních pryskyřic čs. Výroby používaných v čelistní ortopedii 1984
Filipová Diana Změna tloušťky vestibulární kortikální kosti po protruzi dolních řezáků 2015
Filipský František Laterálně zkřížené skusy u dětí s dočasnou a raně smíšenou denticí 1994
Floryková Karolína Hygiena dutiny ústní u ortodontických pacientů
Foltýnková Tereza Fixní retainery 2012
Formánková Alena Elastické moduly v ortodoncii 2013
Fritschová Eva Ricketsova technika 1989
Froňková Ivana Diferencialní diagnostika obrácených skusů 1991
Galovičová Magdaléna Diastema
Gebauerová Martina Speeova křivka 2006
Gregorová Alena Vzájemný vztah mezi stomatologickými obory ortodoncie a pedostomatologie 1993
Gvuzdová Kateřina Stabilita ortognátních operací 2004
Habartíková Edita Diferencilní diagnostika progenních stavů 2004
Hadrová Michaela Přirozená poloha hlavy
Hajník Ondřej Kotevní minišrouby v ortodoncii 2007
Haken Zdeněk Prostorové poměry v dolní čelisti, distální stěsnání 2009
Halačková Ivana CT vyšetření u plánované léčby pacientů s rozštěpem 2007
Hálek Jiří Elektronická monitorace spolupráce 2015
Halířová Markéta Kontrola kotvení 2006
Hálková Milada Spolupráce ortodontisty a dětského stomatologa při léčbě vybraných skupin dětských pacientů 1988
Hálová Hana  Srovnání psychologického profilu pacientů před a po ortognátní operaci 2019
Hanuliaková Zuzana Labiální vyklánění dolních řezáků při neextrakční terapii fixním aparátem 2013
Hanzelka Tomáš Surgery first 2014
Havel Petr Spikes 1994
Havlíčková Kamila Vývoj prostoru pro dolní třetí moláry 2014
Havlík Tomáš Fyziologie prořezávání zubů stálé dentice, méně časté poruchy, vliv na vývoj malokluze 1984
Havlová Milena Interdentální stripping 1986
Havrlantová Barbora Rekonvalescence po ortognátních operacích 2015
Hegerová Dáša Olivnění růstu anomálií II. Skeletální třídy aktivátorem s extraorálním tahem 2003
Herbst Jarmila Jednotlivé morfologické znaky u pacientů s anomálií Angleovou II.třídou, 2.odd. 2005
Heřmánek Jan Morfologie horního postranního řezáku a retence špičáku 2013
Hlinovská Sandra Stranové srovnání délky a výšky mandibuly u pacientů s jednostrannou retencí dolních druhých molárů. 2021
Hloušková Daniela Využití ConeBeam CT v ortodoncii 2012
Hofman Jan Časná léčba progenních a pseudoprogenních stavů skeletálně kotvenými závěsy 2019
Hofman Zdeněk Resorbce v souvislosti s ortodontickým posunem zubů 2005
Hofmanová Lucie Stav tkání parodontu po terapii retence maxilárního špičáku 2020
Homolová Tereza Poskytování ortodontické péče v České republice. 2022
Honzírková Hana Předčasné ztráty dočasných zubů 2012
Horáčková Blanka Dentální a skeletální změny u pacientů s distookluzí po použití funkčního snímacího aparátu Twin Block 2013
Horák Jiří Ortodontická příprava rekonstrukce alveolárního výběžku s využitím dentálního implantátu u pacientů postižených rozštěpem rtu, čelisti a patra 2004
Horal Jan Výskyt ortod. anomálií u dorostenců a zájem o ortod. léčbu. Problematika ortodoncie nastíněná pomocí základních fylozofických kategorií lékařské vědy 1985
Hrudová Miroslava Asymetrie úsměvu – střední čára horního zubního oblouku. 2018
Hufová Magdaléna Ortodontické anomálie a marginální parodontopatie - jejich výskyt a vzájemný vztah u opavských dětí 1991
Huňáčková Iva Výskyt ortodontických anomálií u mládeže v brněnském regionu 1999
Chadim Bohumír Stěsnání - etiologie, léčba a kasuistika 1989
Chadimová Marie Ortodonticko-chirurgická léčba velkých čelistních anomálií 2001
Charvát Vítězslav Vlastní zkušenosti z ortodontické léčby retinovaných špičáků (1991-1993) 1993
Chlupová Sabina Souvislost poruch TMK s ortodontickými anomáliemi a jejich léčbou u ortodontických pacientů 2015
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>(364)
O LÉČBĚ

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies