Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

PŘIHLÁŠENÍ

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>(364)
PříjmeníJménoTéma atestaceRok atestace
Michalík Pavel Vliv vybraných diagnostických faktorů na volbu terapie ateneze horního laterálního řezáků 2011
Milerová Věra Hodnocení činnosti ortodontického pracoviště OÚNZ Plzeň - sever v letech 1979-84 1986
Miszczyk Dagmara Změna estetiky profilu obličeje po léčbě III. tříd 2020
Mišurcová Hana Užití fixních ortodontických aparátů ve smíšeném chrupu 2005
Mohammad Agata Otevřený skus - atestační práce 1985
Moravcová Lidmila Nadpočetné zuby 1991
Moravcová Helena Skeletální a dentální změny po terapii III. třídy obličejovou maskou 2022
Morávková Petra Indikace použití dentálních implantátů a současné ortodoncii, spolupráce ortodontisty s implantologem 2003
Mrázková Šárka Antropometrické měření obličeje 2017
Mrovec Václav Kefalometrický snímek - Techniky zhotovení a překrývání 2012
Mrvová Martina Využití fixních aparátů ve smíšeném chrupu 1997
Musilová Lenka Závěrečná fáze léčby fixním ortodontickým aparátem- finshing 2005
Nekolová Hana Dentální anomálie ve frontálním úseku chrupu. Rotace. 1995
Němcová Jiřina Výskyt anodoncií na ortodontickém oddělení ze spádové oblasti Praha 4 Jižní Město 1988
Němeček Přemysl Retence horních špičáků 1992
Němeček Jaroslav Quadhelix/expanze horní čelisti u roštěpových vad, II.třídy 1.odd., zkříženého skusu/ klinická studia 1998
Nesměráková Eva Zkřížený skus 1992
Nosková Martina Hodnocení výsledné okluze 2011
Nováčková Soňa Možnosti řešení ageneze horních laterálních řezáků se zaměřením na předimplatologické aspekty 2007
Nováková Vlasta Extrakce v ortodoncii 1981
Novotná Šárka Skeletodentální znaky při hypodoncii a oligodoncii. Léčebné rozvahy při řešení případů oligodoncie 2017
Novotná Marta Předpověď růstové rotace dolní čelisti 1988
Novotná Vladimíra Zákusy jednotlivých frontálních zubů 1993
Obešlová Žaneta MORFOLOGIE SELLA TURCICA U PACIENTŮ S ROZŠTĚPEM. 2019
Odstrčilová Vlasta Otevřený skus 1974
Ottová Jana Objektivizace úspěšnosti ortodontické léčby,zaměřeno na extrakce premolrů léčené snímacím aparátem 1990
Oulická Jana Vnímání bolesti po nasazení fixního ortodontického aparátu 2006
Pailová Petra Retence a stabilita po léčbě 1999
Palas Jan Aplikace ústních vod s obsahem laktátu hlinitého a beta-glukanu u pacientů léčených fixním ortodontickým aparátem 2012
Palmová Eva Postnatální růst kraniofaciálního skeletu a kostní věk 2006
Pantoflíčková Effenberková Denisa Terapie hlubokého skusu fixním aparátem v kombinaci s fixní nákusnou destičkou 2005
Papežová Tereza Stabilita uzávěru extrakčních mezer u pacientů léčených extrakcí 4 premolárů 2019
Paruchová Milena Poruchy erupce druhých dolních stálých molárů 2010
Paseková Milena Ortodontická péče na okrese Kolín 1982
Patočková Veronika Hodnocení esteticko/ funkčních parametrů u autotransplantovaných premolárů do místa traumaticky ztraceného horního řezáku.
Patočková Helena Vliv stěsnní na vznik marginlních parodontopatií v mikrobiálním obraze 1993
Pečený Vít Informovaný souhlas v ortodontické praxi 2008
Pešková Jana Angleova II.třída, 2.oddělení 1988
Petr Jiří Indikace léčby fixními ortodontickými přístroji 1988
Petráková Miroslava Retence po léčbě ortodontických anomálií 1995
Petrová Michaela Spojitost mezi mezerovitým chrupem a jinými skeletálními nebo dentálními charakteristikami 2008
Petrová Jaroslava ekonomické aspekty organisace ortodontikcé péče v naší spádové oblasti 1987
Petrová Tereza Vliv načasování primární cheiloplastiky na rozměry patra u pacientů s celkovým jednostranným rozštěpem 2019
Piklová Šárka Faktory ovlivňující dobu léčby fixním aparátem 2021
Pivoňková Miroslava Ortodoncie dospělých 2011
Planerová Veronika Hodnocení výsledků ortodontické léčby 2016
Pleticha Robert Současné indikace a možnosti kotevních minišroubů 2013
Plívová Andrea DÁSŇOVÝ ÚSMĚV. 2019
Podlešáková Kateřina Chirurgicko-ortodontická léčba retinovaných špičáků 1993
Pokorná Marie První zkušenosti z privátní ortodontické a stomatologické praxe
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>(364)
O LÉČBĚ

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies