Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

PŘIHLÁŠENÍ

Akreditovaná pracoviště pro výuku ortodoncie

Podle § 17 odst. 8 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti kvýkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena (ke stažení zde).

Personální požadavky, materiální a technické vybavení, vědeckovýzkumná činnost:
  • Vedoucí AP/školitel má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 5 let výkonu povolání lékaře v oboru specializace nebo specializovanou způsobilost v oboru ortodoncie, z toho min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a s min. úvazkem 0,8. Na AP jsou další lékaři, kteří mají nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 5 let výkonu povolání lékaře v oboru specializace nebo specializovanou způsobilost v oboru ortodoncie, z toho min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti, jejichž souhrnný úvazek je minimálně 1,0. 
  • Poměr školitel/školenec – 1:6.
  • Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci pracoviště profesním životopisem a přehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech.
  • Ortodontické oddělení, kde v rámci zařízení je zajištěna interdisciplinární spolupráce s pracovišti maxilofaciální chirurgie, stomatologické protetiky, pedostomatologie, záchovné stomatologie a parodontologie (Direktiva směrnice 78/687/EEC a XV/E/8385/7/95).
  • Vybavení pracoviště dle standardů personálního a přístrojového vybavení (min. 5 zubních souprav pro ortodontickou léčbu) zdravotnického zařízení či kliniky.
  • Na ortodontickém oddělení jsou organizovány pravidelné odborné semináře, jejichž program pokryje během tříletého období základní teoretickou náplň oboru včetně konzultací s lékaři zařazenými do specializační přípravy při přípravě plánů léčby nových pacientů. Pracovníci AP publikují odborná sdělení v domácích i zahraničních časopisech a podílejí se na řešení výzkumných úkolů. Školenec by se měl seznámit se zásadami vědecké práce, měl by mít možnost seznámit se s výzkumnou činností pracoviště, případně se i na ní podílet.
  • Přístup k odborné literatuře, včetně el. databází (zajištění vlastními prostředky nebo ve smluvním zařízení).
O LÉČBĚ

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies