Podání nového inzerátu

Inzeráty je možno podat využitím on-line frormuláře (níže na stránce). Povinnnými součástmi zaslaných inzerátů jsou:

  • Název inzerátu
  • Text inzerátu
  • Kontakt na zadavatele inzerátu

Pro změnu či zrušení inzerátu prosím kntaktujte správce webových stráínek (inzerce@orthodont-cz.cz). V e-mailu prosím uveďte podrobně, co chcete změnit či odstranit.

© Česká ortodontická společnost 2018