Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
X

PŘIHLÁŠENÍ

O LÉČBĚ

Směrnice ČOS pro stanovení výše grantu pro aktivní účastníky konferencí / autory příspěvků na vzdělávacích akcích

Cílem grantu je podpora aktivní účasti lékařů na vzdělávacích akcích a s tím spojená propagace ČOS.

Grant je udělován aktivním autorům, kteří splní (mimo jiné) následující podmínky:

 • žadatel se účastní vzdělávací akce jako 1. autor příspěvku (přednáška, poster)
 • příspěvek souvisí s oborem zubního lékařství - ortodoncie
 • na posteru či v přednášce bude uvedeno čitelné logo a název České ortodontické společnosti jakožto podporovatele autora / projektu / výzkumu
 • žadatel splní formální požadavky na přidělení grantu (žádost, doklad o účasti na vzdělávací akci, doklad o zobrazení loga a názvu ČOS)
 • žadatel je členem ČOS

 

Výše příspěvku (∑) je počítána vzorcem:

∑=B x V x L x Z

B: Základní částka – 1000 Kč, je základ, který je možno navyšovat dalšími koeficienty

V: koeficient významnosti - o jakou vzdělávací akci a jaký příspěvek se jedná:

 • poster: 1.0
 • přednáška do 20 minut včetně: 2.0
 • přednáška nad 20 minut a zároveň do 60 minut včetně: 2.5
 • přednáška nad 60 minut: 3.0


L: koeficient lokality, kde je vzdělávací akce pořádána:

 • ČR a kongresy ČOS: 1
 • EU mimo ČR a kongresy ČOS: 2
 • Mimo EU a kongresy ČOS: 2.5

Z: koeficient zařazení žadatele:

 • autor v předatestační přípravě: 1.5
 • autor po atestaci z oboru max. před 5 lety, pracující v privátní praxi: 1.5
 • autor po atestaci z oboru max. před 5 lety, pracující na školícím pracovišti alespoň úvazkem 0,6: 2.2
 • autor pracující na úvazek alespoň 0,6 na školícím pracovišti více než 5 let po atestaci z oboru: 2.0
 • ostatní autoři:1

Příklady:

 • Autor, který pracuje v privátní praxi 3 roky po atestaci a má hodinovou přednášku v ČR, by mohl požádat o příspěvek ∑=1000 x 3.0 x 1 x 1.5 tedy 4500 Kč.
 • Minimální příspěvek je 1000 Kč ((∑=1000 x 1x1x1 - autor posteru, pracující v privátní praxi více než 5 let po atestaci, na vzdělávací akci v ČR)
 • Maximální příspěvek je 15000 Kč (∑=1000 x 3.0 x 2.5 x 2 – delší přednáška autora, pracujícího na školícím pracovišti do 5 let po atestaci, na akci pořádané např. v USA

O udělení grantu a jeho výši rozhoduje grantová komise ČOS a rozhodnutí této komise je konečné.

 

K žádosti o grant je potřeba dodat mimo jiné následující:

 • identifikace žadatele, informace o akci, na níž byl příspěvek publikován (sborník abstrakt, program akce apod.)
 • doklad o účasti žadatele na vzdělávací akci (certifikát o účasti apod.)
 • doklad o zobrazení loga a názvu České ortodontické společnosti (foto, poster apod.)
 • doklad o uvedení informace o podpoře danému příspěvku ze strany České ortodontické společnosti formou dedikace (např. uvedením věty: „Projekt/poster/přednáška byl/a podporován/a grantem České ortodontické společnosti“).

 

Adresa pro zasílání žádostí o grant (prosíme zasílat elektronicky)

MUDr. Hana Böhmová
vědecký sekretář České ortodontické společnosti
Česká ortodontická společnost
Slavojova 270/22,128 00 Praha 2
e‐mail: vs@orthodont-cz.cz

 

O LÉČBĚ

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2022