Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

PŘIHLÁŠENÍ

Směrnice ČOS pro stanovení výše grantu pro aktivní účastníky konferencí / autory příspěvků na vzdělávacích akcích

Cílem grantu je podpora aktivní účasti lékařů na vzdělávacích akcích a s tím spojená propagace ČOS.

Grant je udělován aktivním autorům, kteří splní (mimo jiné) následující podmínky:

 • žadatel se účastní vzdělávací akce jako 1. autor příspěvku (přednáška, poster)
 • příspěvek souvisí s oborem zubního lékařství – ortodoncie
 • na posteru či v přednášce bude uvedeno čitelné logo, název a podpora grantem České ortodontické společnosti jakožto podporovatele autora / projektu / výzkumu
 • žadatel splní formální požadavky na přidělení grantu (žádost, doklad o účasti na vzdělávací akci, doklad o zobrazení loga a názvu ČOS)
 • žadatel je členem ČOS

 

Výše příspěvku (∑) je počítána vzorcem:

∑=B x V x L x Z

B: Základní částka – 1500 Kč, je základ, který je možno navyšovat dalšími koeficienty

V: koeficient významnosti - o jakou vzdělávací akci a jaký příspěvek se jedná:

 • poster: 0.5
 • přednáška do 20 minut včetně: 2.5
 • přednáška nad 20 minut: 2.8
 • stáž: 2.2

 

L: koeficient lokality, kde je vzdělávací akce pořádána:

 • ČR a SR: 1
 • Mimo ČR a SR: 4

 

Z: koeficient zařazení žadatele:

 • autor ve specializační přípravě: 1.5
 • autor pracující v privátní praxi do 5 let po atestaci z ortodoncie: 1.5
 • autor pracující na úvazek alespoň 0,6 na školícím pracovišti: 2.0
 • ostatní autoři:1

 

Výpočet pro stáž dle tohoto vzorce platí, pokud stáž trvala alespoň jeden týden (5 pracovních dní). Pokud byla stáž kratší, vypočtená částka se krátí podle počtu dní stáže. O grant na stáž nemohou žádat členové ČOS, kteří nepracují na akreditovaném školícím pracovišti. 

O udělení grantu a jeho výši rozhoduje grantová komise ČOS a rozhodnutí této komise je konečné.

 

K žádosti o grant je potřeba dodat mimo jiné následující:

 • identifikace žadatele, informace o akci, na níž byl příspěvek publikován (sborník abstrakt, program akce apod.)
 • doklad o účasti žadatele na vzdělávací akci (certifikát o účasti apod.)
 • doklad o zobrazení loga a názvu České ortodontické společnosti (foto, poster apod.)
 • doklad o uvedení informace o podpoře danému příspěvku ze strany České ortodontické společnosti formou dedikace (např. uvedením věty: „Projekt/poster/přednáška byl/a podporován/a grantem České ortodontické společnosti“).

 

Adresa pro zasílání žádostí o grant (prosíme zasílat elektronicky)

MUDr. Hana Böhmová
vědecký sekretář České ortodontické společnosti
Česká ortodontická společnost
Slavojova 270/22,128 00 Praha 2
e‐mail: vs@orthodont-cz.cz

 

O LÉČBĚ

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies