Akreditované pracoviště KZL Olomouc

Adresa Palackého 12, 772 00 Olomouc
Vedoucí odd. Doc. MUDr. Miloš Špidlen, PhD.
Kontakt - email spidlenm@tunw.upol.cz
Kontakt - tel. +420 58 58 59 229
Platnost do 15.7.2023

Ortodontické oddělení Kliniky zubního lékařství - seznam seminářů:

3.-7.9.18 Tvarování oblouků, ohyby I., II., III. řádu, kličky, transpal. oblouky. Analýza a interpretace kefalo. Diagn. „set-up“, e.o.tah. Překrývání kefalo.

dr. Štefková,

dr. Kamínek

6.9.18                   Ortognátní poradna     
12.9.18 Plány léčby para-orto-protetika  
13.9.18   dr. Fudalej
20.9.18 AJODO, EJO, FK/JOO, WJO, AO – ref. z lit. Postgr.studenti
27.9.18 Demonstrace – kasuistické případy Postgr.studenti
4.-6.10.18 Kongres České ortodontické společ-nosti – Český Krumlov  
10.10.18 Růst dětí a vztah k ortodoncii, biolo-gický, skeletální, zubní věk (A1) dr. Slánská
11.10.18 Ortognátní poradna  
17.10.18 Plány léčby para-orto-protetika  
18.10.18 Ortodonticko-chrirur.léčba-příprava dr. Sedlatá
25.10.18   dr. Fudalej
31.10.18 Základy pediatrie, nemoci dětí, alergie, obezita (A1) dr. Daňková
1.11.18 Ortognátní poradna  
7.11.18 Farmaka a možný vztah k ort.léčbě (A6) dr. Vyhlídalová
8.11.18 Anatomie hlavy a krku. Norm. anatomie – opakování. Růst čelistí a odchylky(A2) dr. Miszczyk
9.-11.11.18 Nové přístupy ke kombinované ortodon-ticko-chirurgické terapii skeletálních obličejových vad Prof.Foltán, dr.Petr
14.11.18 Plány léčby para-orto-protetika  
15.11.18   dr. Fudalej
22.11.18 Patologické projevy v dutině ústní. Virosy u dětí, prekanc., nádory (A5) dr. Janková
28.11.18 Demonstrace – kasuistické případ Postgr.studenti
29.11.18 Typy rozštěpů a syndromy, vliv na růst čelistí (A8) dr. Homolová
5.12.18 Plány léčby para-orto-protetika  
6.12.18 Ortognátní poradna  
7.-8.12.18 International Vienna Orthodontic Symposium  
13.12.18   dr. Fudalej
20.12.18 AJODO, EJO, FK/JOO, WJO, AO – ref. z lit. Postgr.studenti
10.1.19 Ortognátní poradna  
17.1.19 ORL patofysiologie a ortodoncie. Otitis externa,media, interna. Nosní a ústní dýchání (A7) dr. Sedlatá
24.1.19 Téze odborné atestační práce

dr. Slánská,

dr.  Dírer


© Česká ortodontická společnost 2018