Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

PŘIHLÁŠENÍ

Aktuální výběrová řízení

Seznam výběrových řízení pro specializační vzdělávání v oboru ortodoncie:


 • 25. 3. 2024

  Stomatologická klinika VFN Praha vypisuje výběrové řízení na obsazení školících míst na ortodontickém oddělení, které se koná 15. 5. 2024  v 10 hodin na sekretariátu kliniky (Kateřinská 32, Praha 2, zvýšené přízemí vpravo).  Motivační dopisy a CV zasílejte vedoucímu oddělení - dr. Hana Tycová - na e-mail htycova@seznam.cz.


 • 19. 3. 2024

  Stomatologická klinika FNKV Praha vypisuje konkurz na postgraduálního studenta v oboru ortodoncie (3 roky - denní studium, nástup  dle dohody), který se koná ve čtvrtek, 22.5.
  2024 ve 14 hodin v posluchárně kliniky (pavilon N, 2. patro). Přihlášky zasílejte na sekretariát Stomatologické kliniky s motivačním dopisem a strukturovaným životopisem. Na konkurz si s sebou přinese uchazeč kleště na tvarování drátu.

  Požadavky: vyhraněný zájem o obor, alespoň 1 rok praxe  PZL (potvrzený), vítaná aktivita SVOČ, publikační činnost, účast na odborných stážích a kurzech, znalost jednoho světového jazyka.

  Kontaktní adresa: STOMSEC@FNKV.cz
  předmět: KONKURZ ORTODONCIE


 • 4. 2. 2024

FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL, Ortodontické odd. Stomatologické kliniky FN Motol a 2. lékařské fakulty

Vypisuje výběrové řízení v roce 2024 na tři školící místa na ortodontickém oddělení pro přípravu ke specializaci v oboru Ortodoncie, a to v termínech 20.3.2024, 29.5.2024 a 10.7.2024 vždy ve 13.00 hod. - s nástupem do dvou měsíců po absolvování výběrového řízení, a to:

 • VŘ 20.3.2024 – nástup 1.6.2024
 • VŘ 29.5.2024 – nástup 1.8.2024
 • VŘ 10.7.2024 – nástup 1.9.2024

Výše uvedená data nelze kombinovat. V případě obsazení školících míst, se následující termíny ruší. Školící místo je spojeno s pracovním úvazkem 0,5 při FN Motol. K výběrovému řízení se prosím dostavte na dětskou lůžkovou část, 8. patro odd. D.

Písemné žádosti a strukturovaný životopis včetně dokladů o dosaženém vzdělání a průběhu dosavadní praxe zasílejte na e-mail: renata.hercegova@fnmotol.cz.


 • 17. 1. 2024

Stomatologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň vyhlašují výběrové řízení na obsazení školícího místa na ortodontickém oddělení, pro přípravu zubních lékařů ke specializaci v oboru ortodoncie. Školicí místo se vypisuje na dobu tří let.

Termín nástupu dle dohody. Veškeré požadavky k získání specializace z oboru ortodoncie najdete na https://www.orthodont-cz.cz/predatestacni-priprava/pozadavky-k-atestaci/

Písemné žádosti doložené fotokopiemi dokladů o dosažené kvalifikaci, profesním životopisem a kontaktními údaji (e-mail, telefon) přijímá sekretariát Stomatologické kliniky do 16.2.2024 na adrese: Stomatologická klinika, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň. Přihlášky je možné posílat i v elektronické formě na e-mail: BREZINOVAH@fnplzen.cz


 • 15.11.2023

Stomatologická klinika VFN Praha vypisuje výběrové řízení na obsazení školících míst na ortodontickém oddělení, které se koná 13.12.2023 ve 13 hodin na sekretariátu kliniky (Kateřinská 32, Praha 2, zvýšené přízemí vpravo). 

Motivační dopisy a CV zasílejte vedoucímu oddělení - dr. Hana Tycová - na e-mail htycova@seznam.cz.


 • 13.11.2023

Stomatologická klinika FNKV Praha vypisuje konkurz na postgraduálního studenta v oboru ortodoncie (3 roky - denní studium, nástup dle dohody), který se koná ve čtvrtek, 4. 1. 2024 ve 13 hodin v posluchárně kliniky (pavilon N, 2. patro). Přihlášky zasílejte na sekretariát Stomatologické kliniky s motivačním dopisem a strukturovaným životopisem. Na konkurz si s sebou přinese uchazeč kleště na tvarování drátu.

Požadavky: vyhraněný zájem o obor, alespoň 1 rok praxe PZL (potvrzený), vítaná aktivita SVOČ, publikační činnost, účast na odborných stážích a kurzech, znalost jednoho světového jazyka. Požadovanou roční praxi PZL je možné absolvovat na Stomatologické klinice FNKV.

Kontaktní adresa: STOMSEC@FNKV.cz, předmět: KONKURZ ORTODONCIE


 • 29.10.2023

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a ředitel Fakultní nemocnice Olomouc vyhlašují výběrové řízení na obsazení 2 školících míst na ortodontickém oddělení Kliniky zubního lékařství FNOL a LF UP pro přípravu ke specializační atestaci v oboru ortodoncie.

Požadavky:

 • minimálně jeden rok praxe v zubním lékařství,
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění.

Školící místo bude spojeno s úvazkem pro Fakultní nemocnici Olomouc v rozsahu 0,50 na dobu určitou.

Termín nástupu dle dohody.

Písemné žádosti s fotokopiemi dokladů o dosažené kvalifikaci, profesním životopisem včetně přehledu o průběhu předchozí odborné praxe a výpisem z rejstříku trestů přijímá Personální úsek Fakultní nemocnice Olomouc, Bc. Markéta Žylová, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc prostřednictvím tlačítka "ODPOVĚDĚT", které naleznete v detailu inzerátu na stránkách www.fnol.cz v sekci "Kariéra a vzdělávání" v záložce "Volné pozice" (http://kariera.fnol.cz/volne-pozice/ ), dále na web. stránkách Terapie, České stomatologické komory (ČSK) a MediJob.cz nejpozději do 26.listopadu 2023.

FNOL, IČO 00098892, se sídlem Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc tímto informuje uchazeče, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s uděleným souhlasem se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí stanovené lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány. Uchazeč má právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.

https://my.teamio.com/recruit/public/vacancy?uid=77097d34-fd1f-40ad-8614-3fcb9656ad56&rps=202

 

O LÉČBĚ

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies