Aktuální výběrová řízení

 

Seznam výběrových řízení pro specializační vzdělávání v oboru ortodoncie:


Stomatologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň vyhlašují výběrové řízení na obsazení školicího místa naortodontickém oddělení Stomatologické kliniky pro přípravu ke specializaciv oboru ortodoncie.

Požadavky: zdravotní způsobilost a bezúhonnost. Doporučena praxe v zubním lékařství minimálně jeden rok. Školicí místo se vypisuje na dobu tří let.

Termín nástupu dle dohody.

Písemné žádosti doložené fotokopiemi dokladů o dosažené kvalifikaci, profesním životopisem a kontaktními údaji (e-mail, telefon) přijímá sekretariát Stomatologické kliniky do 30.4.2019 na adrese: Stomatologická klinika, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň.


© Česká ortodontická společnost 2018