Akreditované pracoviště FN Královské Vinohrady

 

Adresa Šrobárova 50, 10034, Praha 10
Vedoucí odd. MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.
Kontakt - email kotova@fnkv.cz
Kontakt - tel. 267163283
Platnost do 15.7.2023

© Česká ortodontická společnost 2018