Akreditované pracoviště FN Královské Vinohrady

 

Adresa Šrobárova 50, 10034, Praha 10
Vedoucí odd. MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.
Kontakt - email kotova@fnkv.cz
Kontakt - tel. 267163283
Platnost do 15.7.2023

 

Program ortodontických seminářů na letní semestr 2018 - 2019

Semináře se konají vždy v úterý od 14,00 hod. v posluchárně Stomatologické kliniky FNKV (pavilon N, 2. patro). Po odborném sdělení následuje diskuse nad léčebnými plány. Zájemci o seminář si telefonicky ověří jeho konání (267163283).


19.3.
Twin block dr. Rampová
26.3. Fixní funkční aparáty dr. Brezianská

2.4.

Hodnocení tvaru obličeje u pacientů s okulo-aurikulo-vertebrálním spektrem pomocí 3D morfometrie dr. Švihlíková Poláčková
 9. 4. První zkušenosti se skeletálními závěsy dle De Clercka, informace o protokolu

dr. Hofman
16.4. Syndrom Pierre Robin dr. Rampová
23.4. Atestační práce - sella turcica u pacientů s rozštěpem dr. Obešlová
14.5. Anomálie horního stálého špičáku, specifika u pacientů s rozštěpem

dr. Židoň
21.5.  Informace o zahraniční stáži

dr. Petrová
28.5.  Chirurgie a ortodoncie

dr. Borovec

© Česká ortodontická společnost 2018