Akreditované pracoviště VFN v Praze

 

Adresa U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Vedoucí odd. MUDr. Hana Tycová
Kontakt - email hana.tycova@lf1.cuni.cz
Kontakt - tel. 224964549
Akreditace do 15.7.2023

© Česká ortodontická společnost 2018