Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

PŘIHLÁŠENÍ

<< < 1 2 3 4 > >>(188)
PříjmeníJménoTéma atestaceRok atestace
Herbst Jarmila Jednotlivé morfologické znaky u pacientů s anomálií Angleovou II.třídou, 2.odd. 2005
Heřmánek Jan Morfologie horního postranního řezáku a retence špičáku 2013
Hloušková Daniela Využití ConeBeam CT v ortodoncii 2012
Hofman Zdeněk Resorbce v souvislosti s ortodontickým posunem zubů 2005
Honzírková Hana Předčasné ztráty dočasných zubů 2012
Horáčková Blanka Dentální a skeletální změny u pacientů s distookluzí po použití funkčního snímacího aparátu Twin Block 2013
Horal Jan Výskyt ortod. anomálií u dorostenců a zájem o ortod. léčbu. Problematika ortodoncie nastíněná pomocí základních fylozofických kategorií lékařské vědy 1985
Charvát Vítězslav Vlastní zkušenosti z ortodontické léčby retinovaných špičáků (1991-1993) 1993
Chmelová Ilona Laser a jeho využití u ortodonticky léčeného pacienta 2012
Chourová Irena Delairův přistroj v ortodontické praxi 1994
Chudobová Irena Nedostatek místa v zubním oblouku, hranice mezi extrakč.a neextrakč. postupem 2001
Ibrahim Yasir Bionátor 2005
Irikovská Lucie Možnosti náhrady horních řezáků 2012
Ivanov Ilija Christo Orthodontic Treatment Possibilittes for adult patient with periodontal diseases 2003
Janíková Blažena Funkční vyšetření v ortodoncii 1993
Jánská Jana Dentální a skeletální transverzální změny po LeFort I segmentální osteotomii.
Jedličková Olga Otevřený skus 1976
Jelečková Bohdana Ztráta kontvení u extrakčních pacientů léčených segmentální technikou
Ježová Marta Dentální věk v současné dětské populaci 2012
Jindra Petr Problematika okluzní roviny 2008
Jiráčková Klára Porovnání účinnosti léčby u pacientů s diagnozou II.třída Angle,I.oddělení léčených neextrakčně a s extrakcí dvou horních premolárů. 2013
Kacetlová Jarmila Zhodnocení přesnosti antropometrické analýzy obličeje na 3D skenech v porovnání s přímou antropometrií.
Kamínek Milan 1971
Karafiát Jedličková Lucie Léčba nepravidelně prořezávajících a palatinálně retinovaných špičáků rozvíjením horního zubního oblouku 2006
Karafiátová Lucie Nadpočetné laterální řezáky v oblasti premaxily u pacientů s rozštěpem 2010
Karafiátová Magdaléna Náplň činnosti specializovaného úseku čelistní ortopedie v OÚNZ Česká Lípa v letech 1979-1983 1985
Kirsh Olena Dentální a skeletální změny u pacientů s frontálně otevřeným skusem po použití fixní intruzní destičky 2017
Klézlová Ladislava Indikace k extrakcím při léčbě snímacími přístroji 1984
Klusoňová Lucie Extrakce dolního řezáku 2015
Kokaislová Lenka Úrazy horních stálých řezáků 2002
Kolář Petr Historie ortodontického zámku 2009
Kolář Vladimír Patrik Zubní věk u pacientů s rozštěpem 2011
Konečná Věra Výskyt ortodontických anomálií u mládeže na sředních školách severomoravského kraje 1985
Konupková Markéta Vliv ortodonticko-chirurgické terapie na temporomandibulární kloub 2016
Konvalinková Mája Využití 3D skeneru ke sledování změn alveolárního výběžku v průběhu ortodontické terapie 2016
Kopecká Zita Léčba fixním přístrojem dospělých pacientů s onemocněním parodontu 2000
Kopová-Říčková Helena Změny stavu zubního obouku po léčbě fixním aparátem u pac.s celkovým jednostranným rozštěpem 2010
Kopřivová Jana Příčiny a léčba retinovaných středních stálých řezáků 2001
Kostelecká Hana Retenční prvky snímacích aparátů 1992
Kotas Martin Tvar zubního oblouku 2001
Krausová Viera Súčasný stav regulačných aparátov podla H.P.Bimlera 1993
Krejčí Gabriela Vestibuloorální inklinace 2017
Križanová Zuzana Jednostranně zkřížený skus 2010
Kýrová Taťána Srovnání meziodistálního sklonu kořenů zubů na OPG a CBCT 2012
Lampa Roman Charakterisktika dentoalveolárních parametrů jedinců s agenezí stálého horního postr. Řezáku 2000
Lemáková Jana Estetika frontálního úseku chrupu 2000
Lhotská-Hofirková Kateřina Vliv fixních retanerů na udržování orální hygieny 2011
Lukešová Hana Včasná ortodontická léčba 2004
Machytková Gabriela Zvětšený incizální schůdek 2004
Malá Blanka Protruzní vady 1971
<< < 1 2 3 4 > >>(188)
O LÉČBĚ

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies