Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

PŘIHLÁŠENÍ

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>(364)
PříjmeníJménoTéma atestaceRok atestace
Chmelová Ilona Laser a jeho využití u ortodonticky léčeného pacienta 2012
Chounová Daniela Stěsnání frontálního úseku mandibuly u retruzních anomálií 1993
Chourová Irena Delairův přistroj v ortodontické praxi 1994
Chrášťanská Romana Hodnocení výsledků léčby fixními a fóliovými aparáty. 2018
Chudobová Irena Nedostatek místa v zubním oblouku, hranice mezi extrakč.a neextrakč. postupem 2001
Ibrahim Yasir Bionátor 2005
Iha Karel Výskyt OA a potřeba OP /Domažlice/. Zájem o ortodontickou léčbu 1988
Ihová Karolína Léčba vertikálně otevřeného skusu intruzí molárů a zhodnocení její stability 2022
Irikovská Lucie Možnosti náhrady horních řezáků 2012
Ivanov Ilija Christo Orthodontic Treatment Possibilittes for adult patient with periodontal diseases 2003
Janíková Blažena Funkční vyšetření v ortodoncii 1993
Janková Anna Vliv palatinálně vedeného aktivního tahu na funkčnost a estetiku u retinovaných středních řezáků 2020
Jánská Jana Dentální a skeletální transverzální změny po LeFort I segmentální osteotomii.
Jaškowská Eva Matematické vyjádření podmíněné pravděpodobnosti výskytu hypodoncie u dětí postižených rodičů 1990
Jedlička Jiří Nezaložené horní malé řezáky. Ortodontické a ortodonticko-protetické řešení 2000
Jedličková Olga Otevřený skus 1976
Jelečková Bohdana Ztráta kontvení u extrakčních pacientů léčených segmentální technikou
Jendrejovská Ines Vliv polohy hlavy pacienta na výsledek kefalometrické analýzy. 2020
Ježek Kristýna Management soukromé ortodontické praxe. 2018
Ježová Marta Dentální věk v současné dětské populaci 2012
Jindra Petr Problematika okluzní roviny 2008
Jindrová Jaroslava Rotace a posun maxily při rychlé maxilární expanzi
Jiráčková Klára Porovnání účinnosti léčby u pacientů s diagnozou II.třída Angle,I.oddělení léčených neextrakčně a s extrakcí dvou horních premolárů. 2013
Jirková Veronika Ovlivnění horních cest dýchacích ortodontickou léčbou distookluze. 2017
Jiroutová Olga Výskyt hypodoncie u pacientů s obličejovým rozštěpem 1988
Jůnová Petra Posouzení efektu skeletálního zakotvení dolních řezáků při léčbě fixním funkčním aparátem 2022
Kacetlová Jarmila Zhodnocení přesnosti antropometrické analýzy obličeje na 3D skenech v porovnání s přímou antropometrií.
Káčeriková Nina Segmentální osteotomie maxily a její stabilita 2023
Kadlasová Dagmar Laterální zkřížené skusy u dětí s dočasnou a ranou smíšenou denticí 1991
Kadlečková Zuzana Diastema 1989
Kafková Daniela Tření v ortodoncii 2013
Kaiserová Marcela Protruzní anomállie. Terapie v průběhu 1 roku z pohledu telerentgenového snímku u dětí 9-10 letých 1984
Karabinová Zuzana Problematika špičáků se zdůrazněním sociálních a psychologických aspektů v běžné ortodontické praxi 1993
Karafiát Jedličková Lucie Léčba nepravidelně prořezávajících a palatinálně retinovaných špičáků rozvíjením horního zubního oblouku 2006
Karafiátová Lucie Nadpočetné laterální řezáky v oblasti premaxily u pacientů s rozštěpem 2010
Karafiátová Magdaléna Náplň činnosti specializovaného úseku čelistní ortopedie v OÚNZ Česká Lípa v letech 1979-1983 1985
Kirsh Olena Dentální a skeletální změny u pacientů s frontálně otevřeným skusem po použití fixní intruzní destičky 2017
Klečková Anastázie Hodnocení léčby ageneze laterálního řezáku pomocí metody PES/WES 2020
Kleindienstová Zita Anomálie počtu zubů u pacientů s rozštěpem 2006
Klézlová Ladislava Indikace k extrakcím při léčbě snímacími přístroji 1984
Klíglová Barbora Spolupráce ortodontisty a klinického logopeda
Klusoňová Lucie Extrakce dolního řezáku 2015
Kocman Ladislav Některé ekonomické aspekty v oboru čelistní ortopedie 1988
Kokaislová Lenka Úrazy horních stálých řezáků 2002
Kolář Petr Historie ortodontického zámku 2009
Kolář Vladimír Registrace vad okluzí u pražské učňovské mládeže 1989
Kolář Vladimír Patrik Zubní věk u pacientů s rozštěpem 2011
Kolářová Marie Hypodoncie druhého premoláru 1993
Konečná Věra Výskyt ortodontických anomálií u mládeže na sředních školách severomoravského kraje 1985
Königová Eliška Bioprogresivní Rickettsova technika 1996
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>(364)
O LÉČBĚ

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies