Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

PŘIHLÁŠENÍ

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>(364)
PříjmeníJménoTéma atestaceRok atestace
Konupková Markéta Vliv ortodonticko-chirurgické terapie na temporomandibulární kloub 2016
Konvalinková Mája Využití 3D skeneru ke sledování změn alveolárního výběžku v průběhu ortodontické terapie 2016
Kopecká Zita Léčba fixním přístrojem dospělých pacientů s onemocněním parodontu 2000
Kopová Olga Rozbor výsledků ortodontického pracoviště se zaměřením na včasnost léčby 1988
Kopová-Říčková Helena Změny stavu zubního obouku po léčbě fixním aparátem u pac.s celkovým jednostranným rozštěpem 2010
Kopřivová Jana Příčiny a léčba retinovaných středních stálých řezáků 2001
Kostelecká Hana Retenční prvky snímacích aparátů 1992
Kotas Martin Tvar zubního oblouku 2001
Kožušníková Heringová Barbora Morfologie nosu jako ukazatel růstu čelisti 2019
Král Jaroslav Užití bodových šroubů u pacientů s rozštěpovou vadou 1984
Kratochvílová Lenka Problematika prvního a druhého horního premoláru v kontextu ortodontického pacienta 2022
Kratochvílová Karolína Léčba II. třídy dle Anglea pomocí Carriere motion Class II Appliance 2021
Krausová Viera Súčasný stav regulačných aparátov podla H.P.Bimlera 1993
Krejcarová Olga Problematika dentálních anomálií způsobených sníženým počtem založených zubů 1992
Krejčí Gabriela Vestibuloorální inklinace 2017
Krištoff Margaréta Terapia hlbokého zhryzu u rastúcich pacientov snímateľnými dlahami Invisalign 2022
Križanová Zuzana Jednostranně zkřížený skus 2010
Krupka Pavel PŘÍPRAVA SKLOVINY PŘED ADHEZIVNÍ FIXACÍ A JEJÍ VLIV NA PEVNOST VAZBYSKLOVINA – LEPIDLO. 2019
Křivková Tereza Změna povrchu skoviny po sejmutí fixnho ortodontického aparátu 2022
Kučerová Jana Anomálie progenního charakteru 1984
Kýrová Taťána Srovnání meziodistálního sklonu kořenů zubů na OPG a CBCT 2012
Lampa Roman Charakterisktika dentoalveolárních parametrů jedinců s agenezí stálého horního postr. Řezáku 2000
Lemáková Jana Estetika frontálního úseku chrupu 2000
Lhotská Kateřina Ortodontické anomálie a poruchy řeči 1993
Lhotská-Hofirková Kateřina Vliv fixních retanerů na udržování orální hygieny 2011
Ličková Barbora Elastické tahy v ortodoncii 2023
Linka Martin Vlastnosti keramických zámků
Lukešová Hana Včasná ortodontická léčba 2004
Madani Subhi Posouzení změn tvaru dolního zubního oblouku při neextrakční terapii mírného a středního stěsnání 2020
Machytková Gabriela Zvětšený incizální schůdek 2004
Malá Blanka Protruzní vady 1971
Malínková Taťjana Protruzní vady 1993
Malý Ivan Měření silového působení ortodontických latexových tahů 1993
Marek Ivo Resorpce apexu kořene při ortodontické léčbě 1999
Marešová Eva Ústní dýchání a výskyt ortodontických anomálií 1995
Marinčák Vranková Zuzana Screening, diagnostika a terapie obstrukční spánkové apnoe u dětí v ortodontické praxi. 2022
Martinicová Radomila Růstové charasteristiky v obraze dálkového profilového snímku hlavy u sledované skupiny pacientů 1989
Masák Ondřej Obstrukční spánková apnoe v ortodontické praxi. 2017
Masáková Dana Palatinální expanze ve smíšeném chrupu 2016
Masaryková Nela Výskyt mikrotrhlin pod ortodontickými zámky lepenými pomocí různých adhezivnch systémů 2023
Matějka Eduard Kefalometrická analýza profilu měkkých tkání po léčbě anomálie Angle II.1.odd. snímacími aparátky 1993
Matějková Anna Experimentální hodnocení vazebných systémů v ortodonii 2009
Matulíková Sylva Biomechanika intruzních oblouků 1999
Medůsková Leona Metody urychlující ortodontický pohyb zubů. 2018
Mehlerová Barbara Léčba distookluze:kompenzace vs.chirurgie dolní čelisti 2012
Menšíková Soňa Bukální desky 1991
Micaková Andrea Měření transverzálních dikrepancí s využitím CBCT 2021
Micek Zdeněk Dg.III.tř.-analýza zelefentgenového snímku, srovnání skeletodentální analýzy podle prof. Jarabaka a analýzy podle prof. Kamínka 1990
Micek ml. Zdeněk Extrakce prvních stálých molárů jako alternativa k extrakci premolárů 2013
Michalcová Eva Ortodontická předoperační příprava u pacientů s II.skeletální třídou 2011
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>(364)
O LÉČBĚ

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies