Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

PŘIHLÁŠENÍ

1 2 3 4 5 6 7 > >>(364)
PříjmeníJménoTéma atestaceRok atestace
Abed Amer Rychlá maxilární expanze, lepený a kroužkový aparát 2000
Adamková Alžběta Anomálie počtu, tvaru a postavení zubů ve frontálním úseku bez ohledu na mezičelistní vztahy 1984
Albertová Jaroslava Některé aspekty antropologických charakteristik chrupu ve vztahu ke stěsnání dolního frontálního úseku chrupu 2002
Alexandrová Gabriela Skrížený zhryz 1983
Ambrožová Radana Skeletální kotvení v distální palatinální části alveolárního výběžku horní čelisti 2018
Angelisová Marie Protruzní anomálie v syndromu dlouhého obličeje 1993
Antošová Hana Analýza ortodontických modelů 1975
Aschenbrennerová Sára Srovnání retenční desky a fóliového retaineru 2013
Bartheldiová Gabriela Jasper Jumper 2000
Bártíková Martina Příčina a léčba retinovaných druhých stálých molárů 2002
Bartl Jakub Prořezávání horního stáleho špičáku u pacientů s rozštěpovou vadou 2011
Bartošová Jana Frekvence ortodotických anomálií v okrese Chomutov 1985
Baslová Jarmila Kefalostat a jeho použití na rtg pracovišti v nemocnici 1980
Bendová Zdeňka Spolupráce čelistního ortopeda s logopedem na ortodontickém oddělení v Příbrami 1992
Bergerová  Jitka  Efektivita fixních retainerů a jejich vliv na stabilitu dolního frontálního úseku 2021
Bernát Ladislav Etiologie retence horních špičáků 2009
Bílková Barbora Atraktivita gingiválního úsměvu 2019
Bilová Eva Zakotvení 1993
Binar Josef Vliv ortodontických adhezivních materiálů na růst bakterií in vitro 2007
Blažková Věra Léčba zkříženého skusu 1993
Böhmová Hana Zkřížený skus v období 1.f.výměny chrupu - symetrie oblouků 2002
Brandejsová Naděžda Otevřený skus 1994
Cepáková Barbora 100 let historie české ortodoncie. 2022
Cinglová Straková Dagmar Transpozice zubů. 2017
Čechová Markéta Vliv ústního dýchání na orofaciální soustavu u dětí 2016
Černochová Pavlína Radiologická diagnostika neprořezaných zubů 2001
Česánková Jana Protruzní vady a jejich léčení na ortodonickém oddělení NsP II Strakonice 1988
Čížková Hana Sebevědomí pacientů u operačních pacientů 2016
Čížková Kristina Spolupráce ortodontisty s dentoalveolárním chirurgem 2012
Daňková Barbora Estetika úsměvu u ageneze laterálních řezáků 2019
Dařílková Alexandra Vzťah Frankfurtskej horizontály k pravej horizontále 2021
Dírer Peter ZHODNOCENÍ PŘESNOSTI ANTROPOMETRICKÉ ANALÝZY PŘÍSTROJEM VECTRA M3 A VECTRA H1 V POROVNÁNÍ S PŘÍMOU ANTROPOMETRIÍ. 2019
Dohnalová Eliška Obrácené skusy 1988
Dohnalová Marie Vnímání atraktivity obličeje 2014
Dohnalová Jaroslava Využití lingválních oblouků v každodenní ortodontické praxi 1997
Dolejší Jana Novější poznatky v etiologii, diagnostice a léčbě retence špičáku 1988
Doležal Petr Posouzení přesnosti predikce polohy měkkých tkání po bimaxilární operaci v programu OnyxCeph3TM 2021
Dospíšilová Inessa Léčba retinovaných špičáků a faktory jí ovlivňující 2003
Dostálová Marie Ortodotická léčba dospělých pacientů 1999
Dostálová Lenka Dentální a skeletální indikátory růstového spurtu v ortodoncii 2023
Douchová Ivana Epidemiologie ortodontických anomálií, potřeba ortodontické léčby a zájem o ní 1985
Dubovská Ivana Retence horních špičáků 2010
Dürrová Eva Vliv zachování speeovy křivky na vertikální parametry obličeje při ortodonticko-chirurgické terapii skeletálních vad II.třídy
Dušková Barbora Ageneze dolních druhých premolárů u pacientů s celkovým jednostranným rozštěpem 2019
Dvořáková Věra Prognatie s distooklusí, převislý skus 1973
Dvořáková Helena Prognátie 1986
Dvořáková Jana Interpretrace kefalometrického snímku a její využití pro stanovení léčebných cílů v bioprogresivní ortodoncii 1995
Dvořáková Blanka Rodinný výskyt predispoičních znaků orofaciálních rozštěpů 2012
Eliášová Petra Tvorba kosti ortodontickým posunem zubu v distálním úseku chrupu a její stabilita 2012
Fendrychová Jana Hodnocení estetiky obličejového p… u dospělého pacienta s anomálií II. Třídy 1.oddělení podle Anglea a jeho změna po chirurgické a ortodontické léčbě 2011
1 2 3 4 5 6 7 > >>(364)
O LÉČBĚ

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2024 | Nastavení cookies