Česká ortodontická společnost a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

X

PŘIHLÁŠENÍ

O LÉČBĚ

Vzhledem k neutěšené epidemiologické situaci, nejen u nás, ale i celosvětově, se patrně nedá očekávat, že by v nejbližších měsících bylo možné vycestovat do zahraničí za účelem odborné stáže nebo aktivní účasti na kongresech. Právě proto by Česká ortodontická společnost (ČOS) i v těchto temných časech chtěla podpořit aktivní činnost svých stávajících či budoucích členů.

Proto se ČOS rozhodla rozšířit grantovou podporu také na publikaci v prestižních zahraničních časopisech s impakt faktorem. Smysl této výzvy je zřejmý. Každý rok vzniká u nás mnoho skvělých výzkumů, které se však velmi zřídkakdy podaří publikovat za hranicemi České Republiky. Chceme tedy podpořit a povzbudit autory k prezentaci výsledků ve zvýšené míře také v časopisech, které sleduje odborná veřejnost celosvětově.

Česká ortodontická společnosti vypisuje grant ve výši až 30000 Kč určený k publikaci vědecké práce v časopisech s impakt faktorem, a to za níže uvedených podmínek.

 

Podmínky udělení grantu:

 1. Žadatel o grant je členem České ortodontické společnosti nebo je zařazen do specializačního vzdělávání v oboru ortodoncie na akreditovaném pracovišti (doloží potvrzením vedoucího ortodontického oddělení svého pracoviště).
   
 2. Článek bude přijat k publikaci v jednom ze zahraničních časopisů s impakt faktorem vyšším než 1,0. K těmto v ortodoncii patří například (uvedená výše IF k 2020):
   
  • a. European Jounal of Orthodontics (IF 2,20)
  • b. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics (IF 1,96)
  • c. Progress in Orthodontics (IF 1,67)
  • d. Angle Orthodontist (IF 1.55)
  • e. Korean Journal of Orthodontics (IF 1,48)
  • f. Orthodontics and Craniofacial Research (IF 1,46)
  • g. Cleft Palate - Craniofacial Journal (IF 1,35)
  • h. Journal of Orofacial Orthopaedics (IF 1,29)
    
 3. Žadatel grantu je prvním nebo korespondujícím autorem.
   
 4. Jedná se o originální článek - vědecký výzkum či kazuistiku (case report). Grant se nevztahuje např. na kategorie „letter to editor".
   
 5. Žadatel obdrží grant ve výši 30000 Kč v případě prvního autorství nebo 25000 Kč v případě korespondujícího autora. Na článek je vyplacen vždy pouze 1 příspěvek.
   
 6. Autor jako součást článku uvede dedikaci grantu České ortodontické společnosti, např. ve znění „Článek byl podpořen grantem České ortodontické společnosti“.
   
 7. Grant bude vyplacen po potvrzení o přijetí článku k publikaci redakční radou časopisu. Kopii článku spolu s potvrzením o přijetí zašle v elektronické formě autor vědeckému sekretáři ČOS na níže uvedenou adresu.

 

Vaše žádosti Grantové komisi ČOS k posouzení, a poté také potvrzení o přijetí článků, prosím zasílejte na adresu vs@orthodont-cz.cz. Odborná komise jmenovaná výborem ČOS posoudí Vaši žádost a doporučí výboru ČOS udělit grant.

O LÉČBĚ

PARTNEŘI

© Česká ortodontická společnost 2022 | Nastavení cookies